Nieuws

thumbnail
Veel misverstanden over wetsvoorstel zelfzorggeneesmiddelen

8 december 2022

door Stephanie de Groot

Eind januari 2023 vindt in de Tweede Kamer het debat plaats over de aanpassing van artikel 62 van de Geneesmiddelenwet.[...]

thumbnail
Webcast: Gezondheid begint met zelfredzaamheid bij kleine kwalen

22 november 2022

door Stephanie de Groot

Met de toenemende druk op de zorg is het belangrijk dat mensen zelfredzamer worden. Hoe kunnen de huisarts en de openbaar apotheker bijdragen aan[...]

thumbnail
Zelfzorgadvies kan druk op huisartsen verminderen

26 augustus 2022

door Anne-Marie Huikeshoven

Huisartsen willen meer tijd voor hun kwetsbare patiënten. Dat is het belangrijkste punt waar de LHV op inzet bij de lopende onderhandelingen over[...]

thumbnail
Zorginstituut reageert op commotie

14 juni 2022

door Stephanie de Groot

Het advies van Zorginstituut Nederland om vitamine D niet langer te vergoeden uit het basispakket heeft in verschillende media en vooral op[...]

thumbnail
Lees nu het Neprofarm jaarverslag 2021

19 mei 2022

door Stephanie de Groot

Het jaar 2021 stond nog grotendeels in het teken van corona. Toch bleef de zelfzorgmarkt stabiel. De pandemie heeft ons laten zien hoe kwetsbaar[...]

thumbnail
Vitamine D wordt zelfzorg voor iedereen

10 mei 2022

door Anne-Marie Huikeshoven

Sinds 1 januari 2019 worden de vitamine D bevattende geneesmiddelen in doseringen voor dagelijks gebruik niet meer vergoed uit het basispakket.[...]