Antroposofica

De antroposofie is een levensbeschouwing die begin twintigste eeuw door de Oostenrijker Rudolf Steiner is ontwikkeld en heeft veel van de reguliere geneeskunde. De antroposofische geneeskunde kijkt echter niet alleen naar de chemie van het lichaam, maar ook naar ‘het leven, de ziel en de geest’. Artsen, apothekers en andere beroepsbeoefenaren hebben de vereiste academische of hbo-opleiding gevolgd.

Antroposofische geneesmiddelen

Antroposofische geneesmiddelen zijn bedoeld om het zelfherstellend vermogen van de mens te versterken. Het zelfherstellend vermogen is een term voor het verschijnsel dat ons lichaam bijna altijd zélf een goed antwoord heeft op ziekten en verwondingen.
In antroposofische geneesmiddelen zitten natuurlijke materialen die dezelfde kenmerken hebben als de beoogde patiënten. Deze middelen worden vaak verdund. Dat is deels bedoeld om schadelijke bijwerkingen te vermijden, maar ook om het middel effectiever te maken.

Registratie

Op Europees niveau bestaat nog geen regelgeving voor de registratie van antroposofica. In de Nederlandse wetgeving was in het Besluit Homeopathische farmaceutische producten (1995) een regeling opgenomen waardoor vanaf 1 januari 2002 antroposofische middelen, bereid volgens een homeopathisch farmacopee, op de markt mogen worden gebracht als geneesmiddel. Voor de antroposofische middelen die niet zijn bereid volgens een homeopathisch farmacopee bestaat geen passende registratiemogelijkheid.