Zelfzorg relevanter dan ooit

11 juni 2024

door Stephanie de Groot

Begin juni was Neprofarm aanwezig op het AESGP congres in Brussel ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de Europese brancheorganisatie voor zelfzorg.
Experts, beleidsmakers, stakeholders en de leden kwamen bij elkaar om de belangrijkste ontwikkelingen en trends op het gebied van zelfzorg te bespreken.

Trends en ontwikkelingen
Er werd stilgestaan bij trends en ontwikkelingen zoals de veranderingen binnen de gezondheidszorg, de veranderende houding en gedrag van mensen ten opzichte van gezondheid en zelfzorg, duurzaamheid en de toenemende digitalisering in onze samenleving.
Neparm leverde een inhoudelijke bijdrage aan het congres met sprekers voor de sessies over veilige voedingssupplementen en verantwoorde online reclame voor zelfzorgmiddelen.

Veranderingen binnen de gezondheidszorg
De druk op de eerstelijnszorg neemt verder toe. Europa staat voor de grote uitdaging om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Zelfzorg kan hier een wezenlijke bijdrage aan leveren. Zonder zelfzorg zouden in Europa 120.000 extra huisartsen nodig zijn, of elke huisarts zou 2,4 uur langer per dag moeten werken. Daarom is het van belang dat alle betrokken partijen de handen ineen slaan om te zorgen dat gepersonaliseerde zelfzorg een volwaardig onderdeel wordt van een modern en duurzaam zorgstelsel in Europa.

Meer zelfregie over eigen gezondheid
Mensen zijn steeds meer bezig met hun gezondheid en willen meer zelfregie over hun welzijn. Zelfzorg kan hier een rol inspelen door gepersonaliseerde, betrouwbare informatie en advies op maat.

Wet- en regelgeving
In de complexe en omvangrijke wet- en regelgeving rondom zelfzorgmiddelen, moet het belang van de patiënt/consument altijd voorop blijven staan. Dit vraagt onder andere om bredere  toegankelijkheid en beschikbaarheid van zelfzorgmiddelen, door bijvoorbeeld meer receptgeneesmiddelen vrij verkrijgbaar te maken (switchen) en een permanente oplossing voor de wet- en regelgeving rondom medische hulpmiddelen.
Voor voedingssupplementen is een Europees kwaliteitssysteem nodig om de veiligeheid en betrouwbaaheid te bewaken. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is hiermee in Nederland al gestart en gaf op het AESGP-congres een toelichting op de activiteiten die de toezichthouder in dit kader heeft ontwikkeld.

Duurzaamheid
Op het gebied van duurzaamheid moet de afweging gemaakt worden wanneer het belang van de patiënt/consument in het geding komt door maatregelen die bijvoorbeeld de kwaliteit of beschikbaarheid van zelfzorgmiddelen in gevaar brengen.

Digitalisering
De digitalisering in onze samenleving biedt kansen voor meer gepersonaliseerde zelfzorg aan patiënten/consumenten, maar vraagt ook om maatregelen die online desinformatie en misleiding tegengaan. De Stichting Reclame Code (SRC) en de Keuringsraad gaven op het AESGP-congres een presentatie over een AI monitoring tool die de SRC heeft laten ontwikkelen om social media-uitingen voor bepaalde branches, productgroepen of thema’s te monitoren. De Keuringsraad is samen met Neprofarm een pilot gestart met de AI-tool, specifiek gericht op social media-uitingen over zelfzorgmiddelen door influencers.

De toekomst van zelfzorg
In het licht van de genoemde ontwikkelingen is zelfzorg relevanter dan ooit en is het belangrijk dat alle betrokken partijen de handen ineen slaan om te zorgen dat gepersonaliseerde zelfzorg een volwaardig onderdeel wordt van een modern en duurzaam zorgstelsel in Europa.
Samen met de AESGP blijft Neprofarm zich hiervoor inzetten.

thumbnail Meer toezicht op supplementen

17-06-2024

De NVWA zet zich in voor veilige voedingssupplementen.

thumbnail Verantwoorde online reclame voor zelfzorgmiddelen

11-06-2024

Meer toezicht op influencer marketing.

thumbnail Zelfzorg relevanter dan ooit

11-06-2024

Zelfzorg is relevanter dan ooit, bleek op het AESGP jubileum congres.

Meer nieuws