Geneesmiddelen

Als een product een genezende of preventieve werking heeft of als het zodanig wordt gepresenteerd, dan is dat product volgens de Geneesmiddelenwet een geneesmiddel. Volgens deze wet moeten alle geneesmiddelen worden geregistreerd. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) toetst de werkzaamheid, kwaliteit en veiligheid van een product, alvorens het product wordt geregistreerd. Door de registratie worden onveilige en ondeugdelijke middelen van de markt geweerd en is de werkzaamheid en veiligheid van de toegelaten geneesmiddelen gewaarborgd.

Alleen voor geneesmiddelen die geregistreerd zijn is het toegestaan die te bereiden, af te leveren, te verkopen, in te voeren, te verhandelen of in voorraad te hebben of er reclame voor te maken. Op de verpakking van alle geregistreerde geneesmiddelen staat het toelatingsnummer vermeld, voorafgegaan door de letters RVG (Register Verpakte Geneesmiddelen).