Zorgtransitie

Zorgtransitie van eerstelijn naar zelfzorg

De zorgtransitie van eerstelijn naar zelfzorg komt nog niet echt tot stand en beperkt zich vooral tot chronisch zieken. Uit consumentenonderzoek van Neprofarm blijkt dat ruim 40 procent van de huisartsbezoeken betrekking hebben op een klacht die door de patiënt zelf kan worden opgelost. Bijna de helft van hen krijgt dan toch nog een recept mee.

Ecorys voerde in 2017 een onderzoek uit gebaseerd op cijfers van het NIVEL, waarin gekeken is naar het besparingspotentieel op de kosten van de gezondheidszorg door het stimuleren van zelfzorg: de directe consultkosten die met deze huisartsenzorg bij kleine kwalen zijn gemoeid, lopen op tot bijna € 100 miljoen per jaar. De uitgaven aan voorgeschreven medicatie komen daar nog bij en werden geschat op een veelvoud van dit bedrag.
Om huisartsen te stimuleren om zelfzorgadviezen te geven aan hun patiënten, ontwikkelt Neprofarm al enkele jaren modules voor het Farmatherapeutisch Overleg (FTO) tussen huisartsen en apotheken en verstrekt zelfzorgadviesblokjes aan huisartspraktijken. Met deze blokjes kunnen huisartsen hun patiënten gemakkelijk een zelfzorgadvies meegeven. De patiënt wordt zelfredzamer als hij een zelfzorgadvies meekrijgt in plaats van een recept. Zo blijft er ook meer ruimte over in de huisartspraktijk om tweedelijnszorg over te nemen.

Neem bijvoorbeeld hoestklachten: het kan gemakkelijk enkele weken duren voordat iemand van die klacht af is. Maar, het kan wel erg prettig zijn om in de tussentijd iets aan het hoesten te kunnen doen. Dat wordt ook bevestigd door hoogleraar farmaceutische patiëntenzorg Marcel Bouvy in het interview ‘We ontlasten de artsen’, in de Zelfzorg-wijzer van de Consumentenbond. In antwoord op de vraag of er medicijnen op de markt zijn die eigenlijk zouden moeten verdwijnen, geeft hij aan dat sommige artsen hoestmiddelen maar grote onzin vinden en hoest volgens hen bovendien een verschijnsel van voorbijgaande aard is. Maar: “Je zult maar de hele nacht wakker liggen van de hoest of je partner wakker houden. Dan wil je toch proberen daar kortdurend iets aan te doen.”

Op onze website Zelfzorg.nl bieden wij ook informatie over de mogelijkheden van zelfzorg bij kleine kwalen en geven wij ook aan wanneer het nodig is om de huisarts te raadplegen. Bij de mogelijkheden van zelfzorg geven wij een zo volledig mogelijk overzicht van de verkrijgbare zelfzorgproducten, inclusief de originele bijsluiters. Daarmee kunnen mensen voor aankoop verifiëren of een product geschikt voor hen is.