PiSCE

PiSCE is een onderzoek uitgevoerd in Europa en is gefinancierd door de Europese Commissie. PiSCE staat voor Promotion and implementation of Self-Care in Europe. Welke middelen kan men gebruiken in een bepaald land om zelfzorg in zijn algemeenheid te promoten? Uit diverse landen zijn er experts bij betrokken geweest, waaronder patiënt- en consumentorganisaties, zorgprofessionals, apothekers, de industrie (AESGP), zorgeducatie en universiteiten.

Er is gekeken naar 5 kleine kwalen: zwemmerseczeem, verkoudheid, hoesten, brandend maagzuur en lage urineweginfecties. Hoe wordt daar in de diverse lidstaten mee omgegaan, wat wordt er geadviseerd en hoe mondig is de consument? Men heeft gekeken naar de patiënten, de betrokken professionals en de wetgeving in bepaalde landen en wat de belangrijkste belemmerende en faciliterende tools zijn. In het rapport worden aanbevelingen gedaan op het gebied van Implementatie, Educatie en Gezondheidszorg.

Implementatie

1. Een framework maken dat landen stimuleert om best-practices voor zelfzorg met elkaar uit te wisselen.
2. Een platform maken dat nationaal of regionaal initiatieven op het gebied van zelfzorg ondersteunt.

Educatie

3. Het aspect zelfzorg opnemen in educatie, onder andere op scholen.
4. Vaardigheden opnemen die zelfzorg ondersteunen in de educatie en training van professionals.

Gezondheidszorg

5. Integratie van nieuwe technologieën om mensen te helpen bij zelfzorg.
6. Zelfzorg opnemen in initiatieven die gezondheidsgeletterdheid bevorderen.

Bekijk hier het volledige PiSCE_rapport.