Gezondheidsproducten

Gezondheidsproducten zijn producten in een farmaceutische vorm en met een farmaceutisch uiterlijk, of waarvoor een aan gezondheid gerelateerde, primaire functie wordt geclaimd zonder dat ze daardoor een geneesmiddel worden. De gezondheidsgerelateerde functie betreft het in stand houden of bevorderen van een goede gezondheid. Het behandelen, genezen of voorkomen van ziekten is alleen voor geneesmiddelen toegestaan.

Er zijn twee soorten: voor inwendig gebruik of voor uitwendig gebruik. Gezondheidsproducten voor inwendig gebruik zijn voedingssupplementen en alleen die moeten voldoen aan de claimsverordening.

Warenwet

Gezondheidsproducten zijn niet bestemd om als geneesmiddel te worden gebruikt. Zij vallen onder de Warenwet. Voorbeelden van gezondheidsproducten zijn vitaminepreparaten, multivitamines en plantaardige preparaten met een gunstige invloed op de weerstand van het lichaam.

Voedings- en gezondheidsclaims

De Verordening voor Voedings- en Gezondheidsclaims is per 1 juli 2007 van toepassing geworden. Deze verordening ‘harmoniseert de bepalingen van de lidstaten met betrekking tot voedings- en gezondheidsclaims, teneinde de goede werking van de markt te waarborgen en tevens een hoog niveau van consumentenbescherming te verwezenlijken’. Alle lidstaten van de Europese Unie hebben in 2008 voorstellen voor claims ingediend bij de Europese Commissie, die ze vervolgens ter beoordeling aan de European Food Safety Authority (EFSA) heeft voorgelegd. De EFSA adviseert over de wetenschappelijke onderbouwing van de claims en stelt eventuele voorwaarden voor het gebruik van de claims voor. De Europese Commissie stelt vast welke gezondheidsclaims zijn toegestaan op de verpakking en in de reclame van voedingswaren en gezondheidsproducten.

De Leidraad van de KOAG/KAG bevat een uitgebreide lijst van voorbeelden van claims die gevoerd mogen worden door gezondheidsproducten.