Verpakking en bijsluiter

Verpakking

De gegevens op de verpakking zijn een belangrijk onderdeel van de informatie over een zelfzorggeneesmiddel. Op de verpakking staat vermeld waarvoor het product kan worden gebruikt (indicaties), of het middel voor een bepaalde doelgroep is bedoeld (bijvoorbeeld kinderen) en voor wie het niet geschikt is (contra-indicaties). Daarnaast is de dosis aangegeven, evenals informatie over de samenstelling, inhoud, uiterste gebruiksdatum en de manier waarop het bewaard moet worden. Tot slot wordt op de verpakking ook het registratienummer en de naam van de fabrikant vermeld.

Bijsluiter

De bijsluiter completeert het informatieproces over zelfzorggeneesmiddelen en geeft in begrijpelijke taal alle informatie die voor een goed en veilig gebruik noodzakelijk is. De verpakkings- en bijsluiterteksten moeten door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen zijn goedgekeurd. Op de website Zelfzorg.nl zijn bij alle zelfzorgproducten de originele bijsluiters opgenomen.

Braille

Per 1 november 2005 is het verplicht om de naam van een geneesmiddel in braille op de verpakking te vermelden en de bijsluiter op verzoek van patiëntenorganisaties ook beschikbaar te stellen in voor blinden en slechtzienden geschikte formaten. Deze verplichtingen vloeien voort uit de aanpassing van de Europese richtlijn en gelden alleen voor nieuwe producten en bij wijzigingen.