Reclame

De Keuringsraad

Reclame voor geneesmiddelen, medische zelfzorg hulpmiddelen en gezondheidsproducten is toegestaan, maar vergt duidelijke regelgeving. De zelfzorgmiddelenbranche neemt haar verantwoordelijkheid en heeft zelf op basis van de wetgeving en in samenspraak met de toezichthouders regels opgesteld voor publieksreclame. De basis van deze regelgeving berust op zelfregulering. De Keuringsraad ziet toe op naleving van de regels. Alle leden van Neprofarm houden zich aan de zelfregulering en leggen verpakkingen en reclame-uitingen vooraf voor aan de Keuringsraad. Daarin is Nederland uniek in de Europese Unie. Gedragscodes vormen de basis van de zelfregulering. Een belangrijk voordeel van zelfregulering is dat regels snel aan nieuwe ontwikkelingen kunnen worden aangepast en met kennis van de praktijk tot stand komen. Neprofarm vormt samen met de andere codepartijen het bestuur van de Keuringsraad.

Reclame voor geneesmiddelen
De Keuringsraad beoordeelt reclame-uitingen voor zelfzorggeneesmiddelen aan de hand van de Code voor de Publieksreclame voor Geneesmiddelen.
In geneesmiddelenreclame mogen medische claims worden gebruikt, als deze in lijn zijn met de geregistreerde indicatie (de toepassing).

Reclame voor medische hulpmiddelen
Een medisch hulpmiddel heeft een medische werking, die meestal mechanisch is. Er bestaan veel verschillende producten die voldoen aan deze definitie. Sommige medische zelfzorghulpmiddelen vertonen een grote gelijkenis met geneesmiddelen. Dit is de categorie die onder de Code voor Publieksreclame Medische zelfzorghulpmiddelen (CPMH) valt en waarop de Keuringsraad toezicht houdt. Net als voor geneesmiddelen is het bij aanprijzing van medische hulpmiddelen toegestaan om medische claims te gebruiken.
CE-Check
Sinds 1 januari 2015 moeten alle medische hulpmiddelen Klasse I die onder de Code Publieksreclame Medische Zelfzorg Hulpmiddelen vallen en waarvoor reclame wordt gemaakt, de CE-check ondergaan. Lees meer over de CE-check

Reclame voor gezondheidsproducten
Gezondheidsproducten zijn geen geneesmiddelen, maar een speciale categorie producten die onder de warenwet vallen. Een waar wordt gezien als gezondheidsproduct op het moment dat het gezondheid gerelateerde effect de belangrijkste claim is. Er zijn twee soorten: voor inwendig gebruik of voor uitwendig gebruik.
Inwendig gebruik
Gezondheidsproducten voor inwendig gebruik zijn meestal voedingssupplementen. Het zijn producten die bedoeld zijn als aanvulling op de normale voeding. Voedingssupplementen komen voor als capsules, pastilles, tabletten, pillen, zakjes poeder, druppels ed. Vitamines zijn de bekendste voedingssupplementen. Maar er zijn er véél meer. Denk aan producten met mineralen, kruiden, visolie of probiotica.
Uitwendig gebruik
Voor gezondheidsproducten die uitwendig worden gebruikt, zoals crèmes en zalven, is een aparte indicatieve lijst met voorbeeldclaims opgesteld die in de aanprijzing van deze producten mogen worden gebruikt.
Lees meer over de aanrijzing van gezondheidsproducten