Diensten en activiteiten

Neprofarm behartigt de belangen van haar leden zodat kwalitatief hoogwaardige, veilige en effectieve zelfzorgmiddelen breed beschikbaar zijn voor iedereen.


Dit doen we onder andere door het monitoren en waar mogelijk sturen van ontwikkelingen in de branche en het onderhouden van nauwe contacten met stakeholders en onze eigen achterban. Neprofarm speelt in op de actualiteit en vertaalt ontwikkelingen naar dienstverlening voor de leden.

Advisering
Neprofarm geeft advies bij de totstandkoming en uitvoering van overheidsmaatregelen en wet- en regelgeving op het gebied van zelfzorgmiddelen.

Samenwerking
Op nationaal werkt Neprofarm samen en onderhoudt nauw contact met diverse organisaties die van belang zijn voor de branche, zoals het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Op internationaal niveau is Neprofarm aangesloten bij en actief lid van de Europese Associatie van de Farmaceutische Industrie van Zelfzorggeneesmiddelen (AESGP) en ECHAMP, de Europese vertegenwoordiger van homeopathische en antroposofische geneesmiddelen.

Zelfregulering
De zelfzorgmiddelenbranche neemt haar verantwoordelijkheid en heeft zelf op basis van de wetgeving en in samenspraak met de toezichthouders regels opgesteld voor publieksreclame. Neprofarm vormt samen met de andere codepartijen het bestuur van de Keuringsraad, die toezicht houdt op publieksreclame voor zelfzorggeneesmiddelen, gezondheidsproducten en medische hulpmiddelen. Daarnaast is Neprofarm is ook actief betrokken bij de Stichting Code Geneesmiddelenreclame voor de zelfregulering in de reclame gericht op beroepsbeoefenaren.

Voorlichting en educatie
Neprofarm geeft voorlichting en verspreidt informatie aan haar leden. De externe voorlichting van Neprofarm is gericht op het uitdragen van de standpunten van de vereniging en het informeren over de mogelijkheden van zelfzorg en zelfzorgmedicatie. Neprofarm werkt actief mee aan artikelen over zelfzorg in publieksmedia en in vaktijdschriften. Met diverse FTO-modules, webcasts en een zelfzorgadviesblok besteed Neprofarm aandacht aan de voorlichting en educatie van huisartsen en apothekers over de mogelijkheden van zelfzorg in de huisartsenpraktijk. Voorlichting over zelfzorg en zelfzorgproducten aan consumenten verzorgt Neprofarm via de website www.zelfzorg.nl.

Training
Neprofarm verzorgt voor (nieuwe) medewerkers van de aangesloten bedrijven de cursus ‘Inleiding Zelfzorg’. Deze online-cursus behandelt de belangrijkste onderwerpen over zelfzorg om deelnemers vertrouwd te maken met de zelfzorgbranche.