Claimsverordening

Sinds 2012 geldt voor levensmiddelen en supplementen de Claimsverordening. Met deze verordening mogen in reclame-uitingen en op verpakkingen alleen gezondheidsclaims worden gebruikt die wetenschappelijk bewezen zijn bevonden door de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) en door de Europese Commissie op een lijst met toegestane claims zijn vermeld. 

Disclaimer
Over de ingediende claims van kruidensupplementen is de beoordeling door de EFSA nog niet afgerond, omdat er geen overeenstemming is over de criteria die daarvoor moeten gelden. Daardoor staan deze ‘botanical claims’ nog op ‘on hold’.

Zolang de botanical claims deze status hebben, mogen de claims die zijn ingediend nog gebruikt worden. Om transparant over deze situatie te zijn is in zelfregulering afgesproken dat de industrie een disclaimer op de verpakking en in reclame-uitingen van kruidensupplementen opneemt waaruit blijkt dat de claim op dit product nog in afwachting is van Europese toelating. Hiermee wordt aan de consument vermeld wat de status van de gezondheidsclaims van het betreffende kruidensupplement is. 

Aanscherping zelfregulering
Omdat de beoordeling van on-hold claims voor kruidenpreparaten nog steeds op zich laat wachten heeft de zelfzorgindustrie samen met de Keuringsraad en de andere codepartijen, waaronder Neprofarm, in 2021 besloten om de zelfregulering aan te scherpen. Gezamenlijk hebben zij de indicatieve lijst met voorbeeldbewoordingen kritisch bekeken en herzien. Zo worden de gezondheidsclaims die voor kruidensupplementen gemaakt mogen worden beter afgestemd op de gezondheidsclaims die wel officieel Europees zijn goedgekeurd.
 

Claimsdatabase
In samenwerking met Neprofarm, NPN (Natuur- en gezondheidsproducten Nederland) en de FNLI (Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie) heeft de Keuringsraad voor Nederland een claimsdatabase opgesteld. Hierin staan per voedingsstof de goedgekeurde voorbeeldbewoording(en) van een gezondheidsclaim en de toegestane en niet-toegestane alternatieve voorbeeldbewoordingen. Belangrijk daarbij is dat een claim moet worden gekoppeld aan een voedingsstof of ingrediënt.

De nieuwe indicatieve lijst voor botanicals geldt vanaf 15 maart 2021, met een overgangsperiode tot 1 juli 2021. Voor verpakkingen gold een overgangsperiode tot 1 januari 2022.