Homeopathica

De homeopathie is een geneeswijze met een fundamenteel andere visie op ziekte en gezondheid dan de reguliere geneeskunde. Daarom zijn homeopathische geneesmiddelen wezenlijk anders dan de reguliere geneesmiddelen. Het verschil is dat de toepassing uitsluitend gebaseerd is op de homeopathie en de werking niet wetenschappelijk onderbouwd is. De homeopathie gaat uit van twee principes: het eerste is dat je ziekteverschijnselen kunt bestrijden met een middel dat bij gezonde mensen juist die verschijnselen oproept. Het tweede principe zegt dat de homeopathische stof steeds werkzamer wordt naarmate die meer verdund en op een bepaalde manier geschud wordt.

Registratie

Homeopathische geneesmiddelen waren tot 1 juni 2002 uitgezonderd van registratieverplichting. Sinds die datum echter moeten alle homeopathische geneesmiddelen geregistreerd zijn volgens op homeopathica toegesneden registratie-eisen. Voor homeopathische geneesmiddelen zijn de registratie-eisen aangepast aan het bijzondere karakter van deze producten. Door middel van de registratie wordt voor alle producten de kwaliteit en veiligheid gewaarborgd. Niet-geregistreerde homeopathische geneesmiddelen mogen niet meer verkocht worden.

Er zijn twee registratieprocedures.

  • Een vereenvoudigde registratiemogelijkheid voor homeopathica die aan de volgende voorwaarden voldoen:
    – bestemd voor oraal of uitwendig gebruik;
    – zonder indicatie;
    – gegarandeerd onschadelijk, in een verdunning van tenminste 1/10.000 van de oertinctuur voor werkzame
    bestanddelen die ook in de allopathische geneeskunde worden gebruikt, 1/100 deel van de kleinste dosering die uitsluitend op recept zou mogen worden afgeleverd.
  • Alle overige homeopathica moeten volgens een uitgebreidere procedure worden geregistreerd.

Alle verpakkingen van geregistreerde homeopathische geneesmiddelen zijn voorzien van een RVH-nummer (Register Van Homeopathische geneesmiddelen).

Meer informatie over homeopathie leest u op Zelfzorg.nl.

Geen indicatie meer op verpakkingen homeopathische geneesmiddelen

Sinds 1 juli 2013 mogen er geen homeopathische geneesmiddelen meer worden verkocht met een medische claim op de verpakking die niet wetenschappelijk is onderbouwd. Dat heeft minister Schippers besloten naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State in april 2012. Consumenten moeten daarom voortaan een keuze maken voor een homeopathisch geneesmiddel zonder de daarvoor essentiële informatie op de verpakking en in de bijsluiter.

Nederland implementeert de Europese wetgeving zwaarder dan Europa voorschrijft. Lidstaten met een homeopathische traditie mogen in hun nationale wetgeving afwijken van de eis dat de therapeutische indicatie met wetenschappelijk bewijs moet worden onderbouwd. De vereiste onderbouwing met homeopathie-literatuur voldeed. De daarbij noodzakelijk geachte disclaimer is volgens de Raad van State niet strijdig met de Europese richtlijn, terwijl dat wel de reden was om de regeling in 2007 te veranderen.