Bestuur en bureau

Neprofarm heeft een open en duidelijke structuur, waarbinnen de leden een belangrijke rol spelen. Het beleid van de vereniging wordt uitgezet door het bestuur van Neprofarm. Het bestuur bestaat uit vijf leden die gekozen worden door de leden van de vereniging. Elk bestuurslid is verantwoordelijk voor een specifiek beleidsterrein. Het beleid op de diverse terreinen wordt uitgewerkt en uitgevoerd door het bureau van de vereniging, soms ondersteund door een commissie of werkgroep waarin vertegenwoordigers van de aangesloten bedrijven zitting hebben. Het bestuur legt verantwoording af aan de directies en medewerkers van de leden tijdens de Algemene Ledenvergaderingen, die tweemaal per jaar plaatsvinden. Het bestuur informeert de leden over (de voortgang van) het verenigingsbeleid en bespreekt de toekomstige ontwikkelingen binnen de vereniging.

De dagelijkse leiding van de vereniging is in handen van de directeur, de heer Bernard Mauritz. Ondersteuning vindt plaats door een officemanager en een communicatiemanager.

Bestuur

 • Edwin Stoel (A.Vogel)
  Voorzitter
 • Maurits van Tol (Salveo Pharma)

 • Nicholas Vrinat (Reckitt Benckiser)

Bureau

 • Bernard Mauritz
  Directeur
 • Stephanie de Groot
  Communicatiemanager
 • Jolanda de Gram
  Secretaresse