FTO Hooikoorts

Hooikoorts is een allergie voor stuifmeelkorrels en daarmee een seizoengebonden vorm van allergische rinitis. Er treedt een ontsteking van het neusslijmvlies op door een allergische reactie. Hooikoorts begint door het veranderende klimaat steeds vroeger in het jaar. Hooikoorts kan geen kwaad, maar kan wel heel vervelende klachten geven. Veel mensen bezoeken de huisarts niet en behandelen de klachten zelf met zelfzorggeneesmiddelen (NHG-Standaard Allergische en niet-allergische rinitis, 2018). De beschikbare zelfzorggeneesmiddelen zijn doorgaans bekend bij huisartsen en apothekers. Desondanks schrijven huisartsen om vergoedingsredenen nog vaak (andere) medicatie voor. Zij zijn veel minder bekend met de gezondheidsproducten tegen hooikoortsklachten. En bij medische hulpmiddelen denken huisartsen en apothekers vaak aan verbanden incontinentiematerialen en niet aan een zoutoplossing voor de neus. Het is belangrijk dat huisartsen en apothekers inzicht hebben in de beschikbare zelfzorgmiddelen voor hooikoortsklachten en weten wanneer een recept of een zelfzorgmiddel bij hooikoorts gewenst of zinvol voor de patiënt is. 

In dit FTO komen de volgende onderwerpen aan bod:
  • patiënten zelfredzaam maken bij het verlichten van hun klachten bij hooikoorts en weten wanneer advies van de openbaar apotheker of een consult bij de huisarts nodig is
  • de beschikbare zelfzorgmiddelen en het medicamenteuze (zelfzorg-) beleid bij hooikoorts
  • de regels waaraan zelfzorgmiddelen moeten voldoen
  • afspraken maken over wie op consult komen en wat het medicamenteuze (zelfzorg-)beleid is bij hooikoortsklachten
  • afspraken maken over het uitschrijven van een recept voor (zelfzorg)geneesmiddelen bij hooikoorts of het geven van een zelfzorgadvies
Dit onderwerp agenderen voor uw volgende FTO?

>>> Bekijk hier de module en de presentatie over Hooikoorts (door het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik).

Voor meer informatie of vragen over deze module kunt u contact opnemen met Neprofarm.