Duurzaamheid

De zelfzorgbranche verduurzaamt

 

Green deal duurzame zorg

In 2019 is de Green Deal Zorg ondertekend door Bogin, Neprofarm en de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. In 2020 heeft ook de KNMP zich bij de Coalitie Duurzame Farmacie aangesloten. De geneesmiddelenbedrijven willen verspilling voorkomen, verpakkingen verduurzamen en de hoeveelheid ongebruikte geneesmiddelen terugdringen. Daarnaast delen de vier brancheverenigingen de zorg over de toename van geneesmiddelresten in het water. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat jaarlijks 140 ton medicijnresten in het oppervlaktewater terecht komen, vooral via de riolering. Ongeveer 5-10% van de medicijnresten in het rioolwater is afkomstig van ongebruikte medicijnresten die onzorgvuldig zijn weggegooid. Een deel van de medicijnresten in oppervlaktewater kunnen een negatief effect hebben op waterdieren en op de kwaliteit van drinkwater. De brancheverenigingen nemen daarom actief deel aan het Uitvoeringsprogramma ‘Ketenaanpak Medicijnresten uit water’ van de Rijksoverheid.


Verduurzaming zelfzorg wereldwijd: handvest GSCF De Global Self-Care Federation (GSCF) heeft in 2021 een handvest (link) opgesteld voor wereldwijde verduurzaming in de zelfzorgbranche. In het handvest zijn 3 prioriteiten opgenomen op het gebied van mondiale duurzaamheid in de zelfzorg:

  • Het reduceren van plastic verpakkingen
  • Het terugbrengen van medicijnresten in het milieu
  • Het verkleinen van de CO2- voetafdruk.

 

Europa
Ook op Europees en nationaal niveau staat duurzaamheid bij leveranciers van zelfzorgproducten in hoog op de agenda.De Europese brancheorganisatie voor zelfzorggeneesmiddelen AESGP (Association of the European Self-Care Industry), waar Neprofarm bij is aangesloten, steunt het duurzaamheidshandvest van deGSCF. Het minimaliseren van de impact op het milieu door zelfzorgmiddelen heeft een hoge prioriteit voor de AESGP en haar ruim 2000 leden.

Nederland
Ook op nationaal niveau is er steeds meer aandacht voor de invloed van geneesmiddelen op het milieu. De sector neemt haar verantwoordelijkheid voor het duurzaam produceren, distribueren en inzetten van (zelfzorg)geneesmiddelen. Daarom slaan diverse partijen in de zelfzorgbranche de handen ineen om te kijken of er onderwerpen zijn op het gebied van duurzaamheid die gezamenlijk in de zelfzorgmiddelenketen kunnen worden opgepakt.

Coalitie Duurzame Farmacie
In de Coalitie Duurzame Farmacie werken de VIG (Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen), Bogin (Biosimilars en generieke geneesmiddelenindustrie Nederland), KNMP (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie) en Neprofarm gezamenlijk aan een brancheplan voor duurzaam verpakken en de aanpak van geneesmiddelen in het water, o.a. door inzameling via apotheken.

Werkgroep Duurzaamheid
In de werkgroep Duurzaamheid zit een vertegenwoordiging van leden van Neprofarm en het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven (CBD). Een van de activiteiten waar de Werkgroep Duurzaamheid mee is gestart betreft het onderzoeken van de mogelijkheden om de bewustwording bij de consument met betrekking tot duurzaamheid en zelfzorgmiddelen te vergroten, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een “weggooiwijzer”.