Nieuws

thumbnail
Zorginstituut reageert op commotie

14 juni 2022

door Stephanie de Groot

Het advies van Zorginstituut Nederland om vitamine D niet langer te vergoeden uit het basispakket heeft in verschillende media en vooral op[...]

thumbnail
Lees nu het Neprofarm jaarverslag 2021

19 mei 2022

door Stephanie de Groot

Het jaar 2021 stond nog grotendeels in het teken van corona. Toch bleef de zelfzorgmarkt stabiel. De pandemie heeft ons laten zien hoe kwetsbaar[...]

thumbnail
Vitamine D wordt zelfzorg voor iedereen

10 mei 2022

door Anne-Marie Huikeshoven

Sinds 1 januari 2019 worden de vitamine D bevattende geneesmiddelen in doseringen voor dagelijks gebruik niet meer vergoed uit het basispakket.[...]

thumbnail
De zelfzorgmarkt in cijfers

21 april 2022

door Stephanie de Groot

In 2021 is de omzet van de zelfzorgmarkt stabiel gebleven ten opzichte van 2020. De totale omzet voor de zelfzorgmarkt in 2021 bedroeg 841 miljoen[...]

thumbnail
Zelfzorgadvies overheid niet alleen relevant bij Covid-19

7 april 2022

door Stephanie de Groot

Sinds begin april is het overheidsbeleid ten aan zien van Covid-19 gewijzigd. Zelftesten en zelfzorgadvies zijn daarbij het uitgangspunt. Mensen[...]

thumbnail
Meldpunt over de huisartsenposten: patiënt krijgt vaak zelfzorgadvies.

27 februari 2022

door Stephanie de Groot

Omroep Max heeft vrijdag 25 februari jl. een aflevering van Meldpunt uitgezonden, waarin de huisartsenposten in Nederland onder de loep worden[...]