Over zelfzorg

Het begrip ‘zelfzorg’ staat voor alles wat consumenten zelf, op eigen initiatief en voor eigen verantwoordelijkheid, kunnen doen om herkenbare, tijdelijke gezondheidsklachten te verminderen of te genezen. Men stelt zelf de diagnose, bepaalt zelf wat men er aan wil doen en kiest zelf de therapie. Ook preventie en andere activiteiten om gezond te blijven, zijn vormen van zelfzorg. Er zijn veel verschillende soorten producten voor zelfzorgdoeleinden beschikbaar. De samenstelling, claim of het werkingsmechanisme bepalen onder welk wettelijk regime een zelfzorgproduct valt.

Van aambeien tot zwemmerseczeem zijn zelfzorggeneesmiddelen, gezondheidsproducten en (medische) hulpmiddelen beschikbaar. Om consumenten voor te lichten over de mogelijkheden van zelfzorg, beheert Neprofarm de website Zelfzorg.nl.

In vergelijking met andere Europese landen is het gebruik van zelfzorggeneesmiddelen en gezondheidsproducten in Nederland relatief laag. Dat geldt zowel voor de uitgaven per hoofd van de bevolking, als in relatie tot de (collectieve) uitgaven aan geneesmiddelen op recept van een arts. Klik hier voor cijfers van de zelfzorgmarkt.

Besparing in kosten gezondheidszorg

Voor de consument is een belangrijke rol weggelegd wanneer het gaat om het zelf oplossen van eenvoudige gezondheidsklachten. Zelfzorg kan een substantiële bijdrage leveren aan besparingen in de gezondheidszorg: het bespaart onnodig bezoek aan een arts. Bovendien melden werknemers zich minder vaak ziek en zijn zij eerder weer beter.