Interacties (wisselwerkingen met andere geneesmiddelen)

Zelfzorggeneesmiddelen zijn veilig bij gebruik volgens de aanwijzingen op de verpakking en in de bijsluiter. Interacties tussen zelfzorggeneesmiddelen en andere geneesmiddelen komen zeer weinig voor. Als er interacties zijn, gaat het vrijwel altijd om receptgeneesmiddelen.

Verpakking en bijsluiter bevat alle informatie

Eventuele interacties staan duidelijk in de bijsluiters van geneesmiddelen vermeld, zowel in de bijsluiter van het receptgeneesmiddel als in die van het zelfzorggeneesmiddel. Het is dus altijd belangrijk dat mensen voor gebruik de bijsluiter te lezen. Neprofarm heeft de Zelfzorg app ontwikkeld waarmee de streepjescode van een zelfzorgproduct kan worden gescand en de bijsluiter zelfs al voor aankoop kan worden gelezen.

Daarnaast staat op de verpakking van een zelfzorggeneesmiddel altijd vermeld wanneer het niet mag worden gebruikt. Zo staat bijvoorbeeld op pijnstillers met acetylsalicylzuur (aspirine) of naproxennatrium dat ze niet gebruikt mogen worden door mensen die antistollingsmiddelen gebruiken.

Gebruikers van receptgeneesmiddelen

De meeste gebruikers van zelfzorggeneesmiddelen zijn gezonde mensen die af en toe last hebben van een eenvoudige kwaal. Voor hen zijn eventuele interacties met receptgeneesmiddelen niet relevant. Bij mensen die receptgeneesmiddelen moeten gebruiken ligt dat anders. Zij zijn patiënten en kunnen zelfzorggeneesmiddelen niet altijd zomaar gebruiken. Patiënten staan onder behandeling en begeleiding van een arts en hebben hun receptgeneesmiddelen in de apotheek afgeleverd gekregen. Arts en/of apotheker moeten de patiënt er op wijzen dat ze voorzichtig moeten zijn met het gebruik van bepaalde zelfzorggeneesmiddelen.

De drogist en de consument

In drogisterijen is het gebruik van geneesmiddelen door de klanten niet bekend. Een drogist kan informatie geven over zelfzorggeneesmiddelen en kan mensen helpen bij het kiezen van een geschikt geneesmiddel. Een drogist kan niet informeren over receptgeneesmiddelen en kan interacties niet voorkomen. Wel weet de (assistent)drogist in grote lijnen wanneer zich interacties kunnen voordoen en zal er verwezen worden naar arts of apotheek wanneer de klant vraagt of een zelfzorggeneesmiddel te combineren is met bepaalde receptgeneesmiddelen.