Voor zorgprofessionals

Een belangrijke taak van Neprofarm is het geven van voorlichting en advies over zelfzorg, ook aan zorgprofessionals.
Zorgprofessionals, zoals huisartsen en apothekers, spelen een belangrijke rol bij het vergroten van de zelfredzaamheid van patiënten.
Bij zo’n 1 op de 6 huisartscontacten (17,1%) gaat het om een eenvoudige gezondheidskwaal. Onzekerheid over de ernst van de klacht is voor veel mensen reden om met een eenvoudige kwaal de huisarts te consulteren. Meestal is geruststelling voldoende, maar de patiënt wil ook van de, vaak hinderlijke, klachten af. Geeft de huisarts een recept, dan komt de patiënt bij herhaling van de klachten weer terug. Als patiënten met eenvoudige gezondheidsklachten van voorbijgaande aard een zelfzorgadvies krijgen, worden zij zelfredzamer bij herhaling van (soortgelijke) klachten en krijgt de
huisarts meer tijd voor kwetsbare patiënten. Met een passend zelfzorgadvies voelt de patiënt zich ook gehoord en geholpen.

Zelfzorggeneesmiddelen moeten aan dezelfde wettelijke regels voldoen als receptgeneesmiddelen en worden door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen gecontroleerd op kwaliteit, effectiviteit en veiligheid. Het CBG keurt ook de bijsluiters.

Wij bieden zorgprofessionals voorlichting over zelfzorgadvisering en zelfzorgmiddelen: