FTO Lagerugpijn

Jaarlijks kampt 44% van de volwassen Nederlanders met rugpijn. Rugpijn belemmert in dagelijkse activiteiten en werk, maar heeft ook grote impact op de zorg en de economie. Bij een deel van de mensen met (lage)rugklachten verdwijnen deze gelukkig snel vanzelf binnen enkele dagen of weken (bron: Medisch Contact). 

Maar (lage)rugpijn van voorbijgaande aard
kan wel erg pijnlijk en hinderlijk zijn. In dit geval kan de huisarts overwegen een zelfzorgadvies te geven. Om hierover goed te kunnen adviseren, is het van belang dat de huisarts en apotheker zicht hebben op de beschikbare zelfzorgmiddelen en hun toegevoegde waarde. Zelfredzaamheid bij lagerugpijn kan de druk op de huisarts aanzienlijk verlichten. 
 

Er zijn verschillende zelfzorgmiddelen voor lagerugpijn beschikbaar. Om hierover goed te kunnen adviseren, is het van van belang dat de huisarts en apotheker zicht hebben op de beschikbare middelen en de toegevoegde waarde daarvan. In het FTO kunnen huisartsen en apothekers gezamenlijk afspraken maken over het bevorderen van de zelfredzaamheid van de patiënt en de inzet van zelfzorgmiddelen bij lagerugpijn.

In dit FTO komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • inzicht in het aanbod van zelfzorgmiddelen voor patiënten met lagerugpijn
  • het niet-medicamenteuze en medicamenteuze zelfzorgbeleid bij lagerugpijn
  • hoe zelfzorg de zelfredzaamheid van patiënten met lagerugpijn kan bevorderen
  • afspraken maken over zelfzorg en voorlichting bij lagerugpijn
Dit onderwerp agenderen voor uw volgende FTO?

>>> Bekijk hier de module en de presentatie over Lagerugpijn (door het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik).

Voor vragen of meer informatie over deze module kunt u contact opnemen met Neprofarm.