Brancheplan duurzame verpakkingen

15 juli 2016

door Anne-Marie Huikeshoven

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) heeft op 8 juli 2016 het brancheverduurzamingsplan Farmacie en zelfzorggeneesmiddelen vastgesteld. Het plan is opgesteld door Bogin, Nefarma, KNMP en Neprofarm.

In het plan staan maatregelen om de hoeveelheid verpakkingsmateriaal in de branche in de komende jaren te verminderen en gebruikte materiaalsoorten te optimaliseren, om de milieubelasting door verpakkingen te verminderen. Er zijn negen hoogst haalbare doelen geformuleerd. De leden van de brancheorganisaties zullen hiertoe gezamenlijk activiteiten gaan ondernemen, te beginnen met het in kaart brengen van de huidige situatie.

Zie ook: KIDV

thumbnail Zelfzorg: wel of niet verzekerde zorg?

22-08-2023

Horen zelfzorggeneesmiddelen thuis in het basispakket?

thumbnail Anti-microbiële zelfzorgmiddelen voortaan op recept?

27-06-2023

Neprofarm geeft haar visie op dit voorstel.

thumbnail De economische en sociale impact van zelfzorg

02-06-2023

De waarde van zelfzorg voor ons zorgstelsel.

Meer nieuws