Brancheplan duurzame verpakkingen

15 juli 2016

door Anne-Marie Huikeshoven

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) heeft op 8 juli 2016 het brancheverduurzamingsplan Farmacie en zelfzorggeneesmiddelen vastgesteld. Het plan is opgesteld door Bogin, Nefarma, KNMP en Neprofarm.

In het plan staan maatregelen om de hoeveelheid verpakkingsmateriaal in de branche in de komende jaren te verminderen en gebruikte materiaalsoorten te optimaliseren, om de milieubelasting door verpakkingen te verminderen. Er zijn negen hoogst haalbare doelen geformuleerd. De leden van de brancheorganisaties zullen hiertoe gezamenlijk activiteiten gaan ondernemen, te beginnen met het in kaart brengen van de huidige situatie.

Zie ook: KIDV

thumbnail Zorginstituut reageert op commotie

14-06-2022

Het advies van Zorginstituut Nederland om vitamine D niet langer te[...]

thumbnail Lees nu het Neprofarm jaarverslag 2021

19-05-2022

Het jaar 2021 stond nog grotendeels in het teken van corona. Toch bleef de[...]

thumbnail Vitamine D wordt zelfzorg voor iedereen

10-05-2022

Sinds 1 januari 2019 worden de vitamine D bevattende geneesmiddelen in[...]

Meer nieuws