Lage rugpijn en zelfzorg

29 maart 2023

door Stephanie de Groot

Jaarlijks kampt 44% van de volwassen Nederlanders met rugpijn. Rugpijn belemmert in dagelijkse activiteiten en werk, maar heeft ook grote impact op de zorg en de economie. Bij een deel van de mensen met (lage)rugklachten verdwijnen deze gelukkig snel en vanzelf binnen enkele dagen of weken (bron: Medisch Contact).
Maar de klachten bij deze (lage)rugpijn van voorbijgaande aard kunnen pijnlijk en hinderlijk zijn. In dit geval kan de huisarts overwegen een zelfzorgadvies te geven. Om hierover goed te kunnen adviseren, is het van belang dat de huisarts en apotheker zicht hebben op de beschikbare zelfzorgmiddelen en hun toegevoegde waarde. In het farmacotherapeutisch overleg (FTO) kunnen huisartsen en apothekers gezamenlijk afspraken maken over het bevorderen van de zelfredzaamheid van de patiënt en de inzet van zelfzorgmiddelen bij lagerugpijn.

Neprofarm biedt huisartsen en apothekers een FTO-module over zelfzorg bij lagerugpijn. Deze module is gratis te downloaden op de website van het IVM

thumbnail Het Neprofarm jaarverslag: Zorg begint met Zelfzorg

19-04-2023

In 2022 ging de samenleving na corona[...]

thumbnail On demand versie van webcast over zelfzorg beschikbaar

06-04-2023

Huisarts en apotheker gaan onder leiding van Maayke Fluitman (apotheker en[...]

thumbnail Lage rugpijn en zelfzorg

29-03-2023

Jaarlijks kampt 44% van de volwassen Nederlanders met rugpijn. Rugpijn[...]

Meer nieuws