Zelfzorgadvies overheid niet alleen relevant bij Covid-19

7 april 2022

door Anne-Marie Huikeshoven

Sinds begin april is het overheidsbeleid ten aan zien van Covid-19 gewijzigd. Zelftesten en zelfzorgadvies zijn daarbij het uitgangspunt. Mensen krijgen hiermee inzicht in hun gezondheidssituatie en nemen zelf de juiste maatregelen. Dit past binnen het zorgbeleid van de coalitie, waarin meer verantwoordelijkheid bij de burger wordt gelegd voor de eigen gezondheid, om zo de zorg in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden.

Zou dit zelfzorgbeleid ten aanzien van Covid-19 echter niet ook doorvertaald moeten worden naar eenvoudige gezondheidsklachten in het algemeen?
Ook hier zou de burger meer eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen om de zorg in Nederland toegankelijk en betaalbaar te houden in de toekomst. Als patiënten weten wat te doen bij eenvoudige gezondheidsklachten, dan doen zij niet onnodig een beroep op de huisarts, waardoor de zorg toegankelijk blijft en efficiënter wordt.

De overheid kiest voor een zelfzorgbeleid met zelftesten, omdat deze relatief goedkoop en breed beschikbaar zijn. Dit geldt ook voor zelfzorggeneesmiddelen. De patiënt kan deze middelen eenvoudig verkrijgen bij drogist, apotheek, en in toenemende mate ook in de supermarkt en online.

Onderzoek van May und Bauer laat zien dat met het toepassen van meer zelfzorg zo’n 52 miljard euro op jaarbasis bespaard kan worden in de Europese gezondheidszorg. Nederland scoort in Europa laag op het gebied van zelfzorg door de patiënt. 1 op de 6 huisartscontacten betreft eenvoudige gezondheidsklachten, waarbij de patiënt ook zelfzorg toe zou kunnen passen. Hier valt dus nog veel winst te behalen.

Neprofarm blijft zich daarom inzetten voor educatie van zorgprofessionalsop het gebied van zelfzorg, het breed beschikbaar houden van zelfzorgmiddelen en het voorlichten van consumenten over het (veilig) gebruik van zelfzorgmiddelen.

thumbnail Zorginstituut reageert op commotie

14-06-2022

Het advies van Zorginstituut Nederland om vitamine D niet langer te[...]

thumbnail Lees nu het Neprofarm jaarverslag 2021

19-05-2022

Het jaar 2021 stond nog grotendeels in het teken van corona. Toch bleef de[...]

thumbnail Vitamine D wordt zelfzorg voor iedereen

10-05-2022

Sinds 1 januari 2019 worden de vitamine D bevattende geneesmiddelen in[...]

Meer nieuws