Zelfzorg onder de aandacht van zorgprofessionals

19 december 2022

door Stephanie de Groot

Hoe kun je als huisarts of apotheker het gesprek over zelfzorg met patiënten aangaan, zelfzorgadviezen geven en hun zelfredzaamheid bij kleine kwalen, zoals urineweginfectie, lage rugklachten, griep en verkoudheid vergroten?
In de live nascholingswebcast “Gezondheid begint met zelfredzaamheid bij kleine kwalen” voor huisartsen en apothekers van 13 december kwamen deze vragen uitgebreid aan bod.

De rol van huisarts en apotheker bij zelfzorg
Onder leiding van Maayke Fluitman (apotheker en ex-bestuurslid KNMP) ging het panel met elkaar in gesprek over zelfzorgadvies bij kleine kwalen, de rol van de huisarts en de apotheker hierbij en de mogelijkheid tot verbetering van de onderlinge communicatie.
Deelnemers aan het panel:
– Ariëtte Sanders-van Lennep (huisarts en redacteur Huisarts & Wetenschap)
– Rian Lelie (apotheker, gepromoveerd op de rol van de apotheker bij zelfzorg met focus op urinewegeninfecties)
– Iris Zuydgeest (apotheker, lid van de commissie voor het verbeteren van de zichtbaarheid van openbaar apotheker van de Vereniging van Jonge Apothekers) 

On demand versie
Binnenkort is de on demand versie van de webcast kosteloos terug te kijken op de website van MedNet.
 

Eerder uitgezonden
In juni 2021 is de geaccrediteerde webcast “Zelfzorg in de huisartsenpraktijk: zo vergroot u de zelfredzaamheid van uw patiënt” uitgezonden voor de nascholing van huisartsen en apothekers. Deze webcast biedt een theoretisch kader voor het zelfredzaam maken van de patiënt en tevens komt de wet- en regelgeving rondom zelfzorggeneesmiddelen aan bod. De on demand versie van deze webcast is nog (kosteloos) terug te kijken

Voorlichting en scholing
Neprofarm biedt voorlichting en scholing aan huisartsen en apothekers op het gebied van zelfzorgadvisering. Zelfredzaamheid van de patiënt kan een belangrijke bijdrage leveren aan de verlichting van de druk op de huisartsenpraktijk en het toegankelijk houden van de zorg.

thumbnail Podcastserie: 'Zorg begint bij zelfzorg'

15-11-2023

De eerste aflevering van een podcastserie over zelfzorg is nu te beluisteren.

thumbnail De economische en sociale impact van zelfzorg

02-10-2023

De waarde van zelfzorg voor ons zorgstelsel.

thumbnail Zelfzorg: wel of niet verzekerde zorg?

22-08-2023

Horen zelfzorggeneesmiddelen thuis in het basispakket?

Meer nieuws