Zelfzorg kan bijdragen aan het toegankelijk houden van de zorg

16 september 2021

door Anne-Marie Huikeshoven

Er staat de zorg in Nederland grote uitdagingen te wachten in de toekomst: de kosten beheersbaar houden en de toegankelijkheid waarborgen.
Neprofarm is ervan overtuigd dat het stimuleren van zelfzorg bij consumenten in belangrijke mate kan bijdragen aan de oplossing voor zowel het kostentechnische aspect als de toegankelijkheid van de zorg.

De Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) doet in een recent gepubliceerd rapport aanbevelingen aan de overheid over aanpassingen in het zorgbeleid.  De WRR stelt dat de financiële, personele en maatschappelijke grenzen van de zorg in zicht komen. Daarom adviseert de WRR de overheid om op een andere manier zorgbeleid te maken. De WRR pleit voor een structureel grotere inzet op gezondheid en op bredere preventie.

Naast een aantal beleidsvarianten waarmee het zorgstelsel toekomstbestendiger gemaakt kan worden, beschrijft de WRR als aanvullende variant: “Meer eigen verantwoordelijkheid”. Helaas blijft zelfzorg bij eenvoudige gezondheidskwalen daarbij onderbelicht, terwijl daarmee zowel de toegankelijkheid van de zorg als kostenbesparing valt te realiseren,

Investeren in zelfzorg bij eenvoudige gezondheidsklachten, zonder dat medisch noodzakelijke zorg daaronder hoeft te lijden, loont. Uit een onderzoek van Ecorys, uitgevoerd in opdracht van Neprofarm blijkt dat het aantal huisartscontacten voor kleinere kwalen nog steeds toeneemt. Een van de conclusies van het onderzoek is dat bij het stimuleren van zelfzorg bij kleinere kwalen de druk op de huisarts kan worden verlaagd, waardoor meer ruimte ontstaat voor complexere zorg, zoals het overnemen van tweedelijnszorg. Naast deze besparing op macroniveau kan zelfzorg op individueel niveau leiden tot een verbeterde betaalbaarheid .

Dit vraagt wel om een gedragsverandering bij zorgverleners. Voorlichting over zelfzorg is hierbij essentieel. Om huisartsen en apothekers hierbij te ondersteunen heeft Neprofarm diverse FTO materialen ontwikkeld en is een gratis geaccrediteerde webcast over zelfzorg te volgen.

Beeld: WRR | fotograaf: Martijn Beekman

 

thumbnail Meer toezicht op supplementen

17-06-2024

De NVWA zet zich in voor veilige voedingssupplementen.

thumbnail Verantwoorde online reclame voor zelfzorgmiddelen

11-06-2024

Meer toezicht op influencer marketing.

thumbnail Zelfzorg relevanter dan ooit

11-06-2024

Zelfzorg is relevanter dan ooit, bleek op het AESGP jubileum congres.

Meer nieuws