Zelfzorg essentieel bij substitutie van zorg

31 maart 2017

door Anne-Marie Huikeshoven

Zorg dichtbij waar dat kan en verder weg als dat nodig is. Dat is het doel van de Handreiking Substitutie die de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) eind maart presenteerden. Neprofarm ondersteunt dit en wijst erop dat de huisartsenpraktijk daar wel tijd voor moet hebben.

In het document staan de voorwaarden waaraan voldaan moet worden om substitutie van de tweede naar de eerste lijn mogelijk te maken. De focus ligt op het tot stand brengen van duurzame lokale samenwerking tussen huisartsen en medisch specialisten. Het liefst via zelf geïnitieerde zorginhoudelijke initiatieven. Het is een even noodzakelijke als goede ontwikkeling, vindt ook Neprofarm. Substitutie leidt tot lagere kosten, houdt de zorg toegankelijk en is ook voor de patiënt prettiger, want dichter bij huis. “Een belangrijk aspect blijft in de handreiking echter onderbelicht”, vindt Bernard Mauritz, directeur van Neprofarm. “Er moet ook meer focus komen op substitutie van eerstelijnszorg naar zelfzorg. Uit het onderzoek dat Ecorys heeft uitgevoerd, blijkt dat een op de zes huisartsenbezoeken te voorkomen is met zelfzorg. Los van die kosten en de kosten voor de medicatie, geeft de keuze voor een huisartsbezoek in plaats van zelfzorg ook een enorme druk op de huisartsenpraktijk. Tijd die niet besteed kan worden aan complexe eerstelijnszorg of de gewenste takenverschuiving vanuit de tweede lijn.” Voorlichting en advisering door de huisarts, doktersassistent of praktijkondersteuner is daarbij essentieel.

thumbnail Het Neprofarm jaarverslag: Zorg begint met Zelfzorg

19-04-2023

In 2022 ging de samenleving na corona[...]

thumbnail On demand versie van webcast over zelfzorg beschikbaar

06-04-2023

Huisarts en apotheker gaan onder leiding van Maayke Fluitman (apotheker en[...]

thumbnail Lage rugpijn en zelfzorg

29-03-2023

Jaarlijks kampt 44% van de volwassen Nederlanders met rugpijn. Rugpijn[...]

Meer nieuws