Zelfzorg essentieel bij substitutie van zorg

31 maart 2017

door Anne-Marie Huikeshoven

Zorg dichtbij waar dat kan en verder weg als dat nodig is. Dat is het doel van de Handreiking Substitutie die de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) eind maart presenteerden. Neprofarm ondersteunt dit en wijst erop dat de huisartsenpraktijk daar wel tijd voor moet hebben.

In het document staan de voorwaarden waaraan voldaan moet worden om substitutie van de tweede naar de eerste lijn mogelijk te maken. De focus ligt op het tot stand brengen van duurzame lokale samenwerking tussen huisartsen en medisch specialisten. Het liefst via zelf geïnitieerde zorginhoudelijke initiatieven. Het is een even noodzakelijke als goede ontwikkeling, vindt ook Neprofarm. Substitutie leidt tot lagere kosten, houdt de zorg toegankelijk en is ook voor de patiënt prettiger, want dichter bij huis. “Een belangrijk aspect blijft in de handreiking echter onderbelicht”, vindt Bernard Mauritz, directeur van Neprofarm. “Er moet ook meer focus komen op substitutie van eerstelijnszorg naar zelfzorg. Uit het onderzoek dat Ecorys heeft uitgevoerd, blijkt dat een op de zes huisartsenbezoeken te voorkomen is met zelfzorg. Los van die kosten en de kosten voor de medicatie, geeft de keuze voor een huisartsbezoek in plaats van zelfzorg ook een enorme druk op de huisartsenpraktijk. Tijd die niet besteed kan worden aan complexe eerstelijnszorg of de gewenste takenverschuiving vanuit de tweede lijn.” Voorlichting en advisering door de huisarts, doktersassistent of praktijkondersteuner is daarbij essentieel.

thumbnail Nederland neemt deel aan sessie over online reclame op AESGP-congres

11-06-2024

Nederland neemt deel aan sessie over online reclame op AESGP-congres.

thumbnail Zelfzorg relevanter dan ooit

11-06-2024

Zelfzorg is relevanter dan ooit, bleek op het AESGP jubileum congres.

thumbnail Jaarverslag 2023: 'Zelfzorg is ook passende zorg'

30-04-2024

Ons jaarverslag 'Zelfzorg is ook passende zorg' is gepubliceerd.

Meer nieuws