Verantwoorde online reclame voor zelfzorgmiddelen

11 juni 2024

door Stephanie de Groot

Online reclame voor zelfzorgmiddelen door influencers neemt sterk toe.
Hoe houden we hier grip op en hoe gaan we desinformatie en misleiding tegen?

Influencerregister
In april is een register geopend met gecertificeerde influencers. Deze influencers volgen jaarlijks een e-learning over de belangrijkste regels voor influencer marketing. Adverteerders wordt geadviseerd alleen met gecertificeerde influencers samen te werken.

Stichting Reclame Code
De Stichting Reclame Code (SRC) heeft een tool laten ontwikkelen om social media-uitingen voor bepaalde branches, productgroepen of thema’s te monitoren, maar ook om influencers in kaart te brengen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van AI om social media posts te monitoren. Bij misleiding of desinformatie worden sancties opgelegd.

Pilot
De Keuringsraad is samen met Neprofarm een pilot gestart met de AI-tool voor monitoring van social media-uitingen over zelfzorgmiddelen door influencers.
De eerste resultaten van de pilot laten zien dat er bij influencer marketing voor gezondheidsproducten van de bij Neprofarm aangesloten bedrijven geen overtredingen zijn geconstateerd. Bij andere partijen daarentegen zijn wel overtredingen van de reclameregels geconstateerd in social media uitingen door influencers. Deze bedrijven worden aangeschreven door de Keuringsraad en waar nodig worden sancties opgelegd..

De leden van Neprofarm nemen middels zelfregulering en samenwerking met de Keuringsraad hun verantwoordelijkheid voor verantwoord (online) adverteren.

thumbnail Meer toezicht op supplementen

17-06-2024

De NVWA zet zich in voor veilige voedingssupplementen.

thumbnail Verantwoorde online reclame voor zelfzorgmiddelen

11-06-2024

Meer toezicht op influencer marketing.

thumbnail Zelfzorg relevanter dan ooit

11-06-2024

Zelfzorg is relevanter dan ooit, bleek op het AESGP jubileum congres.

Meer nieuws