Stap vooruit met Green Deal Duurzame Zorg

16 mei 2019

door Anne-Marie Huikeshoven

Op woensdag 15 mei heeft de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen mede namens Neprofarm en Bogin, de Green Deal Zorg 2.0 ondertekend in het bijzijn van minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport.

Het is een vervolg op de eerste Green Deal die in oktober 2018 door 132 partijen uit de zorg, waaronder de farmaceutische sector, werd ondertekend. Inzet is het terugdringen van CO2-uitstoot, zuiniger gebruik van grondstoffen, terugdringen van medicijnresten in het water en een gezonde leefomgeving. In de Green Deal Duurzame Zorg zijn de plannen en ambities verder uitgewerkt.

De nadruk voor de leden van Neprofarm ligt op duurzaam verpakken en het tegengaan van medicijnresten in grondwater en bij beide speelt het tegengaan van verspilling van geneesmiddelen een rol. In het ‘Brancheplan Duurzaam Verpakken’ onderzoekt de sector bijvoorbeeld of de huidige blisterverpakking geschikt is voor recycling. Het landelijke programma ‘Ketenaanpak Medicijnresten’ is een integrale aanpak om de hoeveelheid geneesmiddelenresten in het water terug te dringen. De bijdrage vanuit de geneesmiddelensector ligt vooral op het vlak van het voorkomen van verspillingen, juist gebruik van geneesmiddelen, overdragen van kennis over wat te doen met geneesmiddelen die voorbij de uiterste houdbaarheidsdatum zijn. Ook worden de houdbaarheidstermijneisen van groothandel en retail onder de loep genomen. Deze plannen maken onderdeel uit van de Green Deal Zorg.

thumbnail Zorginstituut reageert op commotie

14-06-2022

Het advies van Zorginstituut Nederland om vitamine D niet langer te[...]

thumbnail Lees nu het Neprofarm jaarverslag 2021

19-05-2022

Het jaar 2021 stond nog grotendeels in het teken van corona. Toch bleef de[...]

thumbnail Vitamine D wordt zelfzorg voor iedereen

10-05-2022

Sinds 1 januari 2019 worden de vitamine D bevattende geneesmiddelen in[...]

Meer nieuws