Ongewijzigd advies voor gebruik paracetamol bij zwangerschap

14 augustus 2017

door Anne-Marie Huikeshoven

Regelmatig neemt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) geneesmiddelen onder de loep. Als er zich ontwikkelingen voordoen, wordt een geneesmiddel direct opnieuw uitgebreid bekeken. Dit is onlangs ook gedaan voor paracetamol bij gebruik tijdens de zwangerschap. Het advies voor zwangere vrouwen in de bijsluiter van paracetamol hoeft niet te worden aangepast.

De afgelopen jaren zijn er verschillende onderzoeken gedaan naar paracetamolgebruik tijdens de zwangerschap en mogelijke effecten later bij het kind. Alle wetenschappelijke gegevens samenvattend, heeft het College geoordeeld dat er geen overtuigend bewijs is voor een verband tussen paracetamolgebruik tijdens de zwangerschap en ontwikkelingsstoornissen bij het kind, zoals autisme of ADHD. Deze recente data over het gebruik van paracetamol tijdens de zwangerschap zijn ook in Europees verband besproken, onder meer door het geneesmiddelenbewakingscomite PRAC. In Europa werd dezelfde conclusie getrokken als nu in Nederland.

Uiteraard is het altijd van belang om tijdens de zwangerschap het gebruik van geneesmiddelen goed af te wegen tegen de ernst van de klachten. 

Bron: CBG

thumbnail Zelfzorg: wel of niet verzekerde zorg?

22-08-2023

Horen zelfzorggeneesmiddelen thuis in het basispakket?

thumbnail Anti-microbiële zelfzorgmiddelen voortaan op recept?

27-06-2023

Neprofarm geeft haar visie op dit voorstel.

thumbnail De economische en sociale impact van zelfzorg

02-06-2023

De waarde van zelfzorg voor ons zorgstelsel.

Meer nieuws