Nieuwe voorzitter: Joost Hunfeld

22 januari 2020

door Anne-Marie Huikeshoven

Sinds dit jaar is Joost Hunfeld (Perrigo) voorzitter van onze vereniging. Hierbij stelt hij zich voor:

“Het is voor mij een eer om vanaf 1 januari van dit jaar voorzitter van Neprofarm te mogen zijn. Zelfzorg is relevanter dan ooit. Consumenten nemen meer en meer hun gezondheid in eigen hand en de maatschappij worstelt met het betaalbaar houden van ons zorgsysteem. Zelfzorg kan hier een belangrijke positieve rol in spelen, zolang we blijven samenwerken met overheden, handel, industrie en alle andere maatschappelijke stakeholders.

Ook op andere grote thema’s moeten wij blijven samenwerken. Of het nu gaat over digitalisering of internationalisering van onze sector, de impact van onze sector op het milieu of op levens- en werkomstandigheden voor mensen in de gehele keten, dit zijn grote zaken die waarbij we samen meer kunnen bereiken dan alleen.

Onder de hoede van Dirk Groen heeft Neprofarm deze samenwerking de afgelopen 12 jaar succesvol vorm gegeven. Daarvoor ben ik hem, namens ons allen, grote dank verschuldigd.

Ik kijk er naar uit om samen de volgende succesvolle periode vorm te geven.”

thumbnail Zorginstituut reageert op commotie

14-06-2022

Het advies van Zorginstituut Nederland om vitamine D niet langer te[...]

thumbnail Lees nu het Neprofarm jaarverslag 2021

19-05-2022

Het jaar 2021 stond nog grotendeels in het teken van corona. Toch bleef de[...]

thumbnail Vitamine D wordt zelfzorg voor iedereen

10-05-2022

Sinds 1 januari 2019 worden de vitamine D bevattende geneesmiddelen in[...]

Meer nieuws