Nieuw hoofdlijnakkoord huisartsen stimulans voor zelfzorg

17 juli 2018

door Anne-Marie Huikeshoven

Half juli hebben minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport en partijen uit de huisartszorg het hoofdlijnakkoord ondertekend. Door het akkoord zullen de kosten tot 2022 niet met 10 maar 8 miljard euro stijgen. Uitgangspunt is de juiste zorg op de juiste plek bieden waarbij het lichamelijk, psychisch en sociaal functioneren van mensen centraal staat. Minister Bruno Bruins: “Het gaat erom voor de patiënt de beste oplossing te vinden. Daarbij past niet altijd een medisch (specialistisch) antwoord. Als het nodig is, kies je voor hoog specialistische zorg, de andere keer is iemand beter geholpen bij de huisarts of de fysiotherapeut.”

Neprofarm heeft met belangstelling kennisgenomen van het zorgakkoord en concludeert dat verschuiving van zorg prioriteit heeft. Daar waar mogelijk dient zorg dicht bij huis plaats te vinden en daarom zullen ook de komende jaren weer taken van de tweede naar de eerste lijn verschuiven en zullen huisartsen op hun beurt zorgtaken naar de nuldelijn moeten verplaatsen. Minister Bruins noemt deze ontwikkeling nadrukkelijk. “De beste oplossing voor patiënten kan ook bestaan uit begeleiding naar een gezondere leefstijl of naar andere vormen van hulp. Naast goede zorg willen we hiermee de zorg betaalbaar houden. Minder (duurdere) zorg bij specialisten, meer zorg dichtbij huis waar dat kan. Deze beweging is nodig om ook de patiënt van de toekomst toegankelijke en betaalbare zorg te bieden.”

Zelfzorg kan een belangrijke bijdrage levert aan het betaalbaar houden van de zorg. Veel voorkomende kleine klachten en symptomen van aandoeningen kunnen met een goed zelfzorgadvies worden behandeld. Zelfzorg bevordert de zelfredzaamheid en zorgt dat er minder snel een beroep op de eerste lijn gedaan hoeft te worden.

thumbnail De zelfzorgmarkt in 2023

27-03-2024

De zelfzorgmarkt steeg in 2023 met ruim 8%.

thumbnail Patiënt voelt zich ook geholpen met een zelfzorgadvies

25-03-2024

Waarom niet vaker een zelfzorgadvies?

thumbnail Podcastserie voor en door zorgprofessionals

18-03-2024

Luister nu naar de podcastserie over zelfzorg voor en door zorgprofessionals.

Meer nieuws