Minister Van Rijn pleit voor meer communicatie over zelfzorgmiddelen

16 juni 2020

door Anne-Marie Huikeshoven

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Martin van Rijn, minister voor Medische Zorg, dat hij met de beroepsgroepen van huisartsen en apothekers in gesprek zal gaan over mogelijkheden en gebruik van zelfzorgmiddelen. Dit doet hij naar aanleiding van de Monitor ‘vitaminen, mineralen en paracetamol uit het pakket’ (Nivel), waaruit blijkt dat de pakketmaatregel ertoe geleid heeft dat huisartsen de middelen die niet meer vergoed worden minder voorschrijven en dat patiënten deze middelen nu als zelfzorgmiddel in plaats van receptgeneesmiddel gebruiken. Uit het onderzoek komt echter ook naar voren dat er weinig communicatie met patiënten is over veranderingen in medicatie na invoering van de pakketmaatregel, bijvoorbeeld of de patiënt gestopt is met een middel of zelf een ander (vervangend) middel heeft aangeschaft. Dit is nadelig voor medicatiebewaking. 

Over de ongewenste effecten van de pakketmaatregel, waaronder het gebrek aan communicatie met patiënten over de mogelijkheden en het gebruik van zelfzorgmiddelen, zal hij met beroepsgroepen, waaronder de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV), de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Pharmacie, de patientenorganisaties en zorgverzekeraars in gesprek gaan. Neprofarm is content met de opstelling van de minister, waaruit blijkt dat zelfzorg een belangrijk onderdeel is van de gezondheidszorg en bijdraagt aan de betaalbaarheid van het zorgstelsel.

Foto: Arenda Oomen

thumbnail Zelfzorg: wel of niet verzekerde zorg?

22-08-2023

Horen zelfzorggeneesmiddelen thuis in het basispakket?

thumbnail Anti-microbiële zelfzorgmiddelen voortaan op recept?

27-06-2023

Neprofarm geeft haar visie op dit voorstel.

thumbnail De economische en sociale impact van zelfzorg

02-06-2023

De waarde van zelfzorg voor ons zorgstelsel.

Meer nieuws