Minister Bruins (VWS): huisarts moet ook zelfzorgadvies geven

10 september 2018

door Anne-Marie Huikeshoven

“Bij huisartsenzorg gaat het erom de beste oplossing voor de patiënt te vinden. Dat kan ook betekenen dat de huisarts de patiënt geruststelt en bijvoorbeeld een zelfzorgadvies geeft.”
Dit zegt minister Bruno Bruins tegen Neprofarm naar aanleiding van het Onderhandelaarsakkoord huisartsenzorg.

In het Onderhandelaarsakkoord huisartsenzorg staat onder meer dat huisartsen meer tijd met en voor de patiënt moeten krijgen. Neprofarm is van mening dat een deel van die extra tijd gebruikt kan worden om patiënten gerust te stellen en ze vervolgens zelfstandiger maken. Op die manier worden patiënten zelfredzamer en zijn ze beter in staat om eenvoudige gezondheidsklachten zelf af te handelen. Belangrijk, want uit onderzoek van Ecorys blijkt dat 1 op de 7 consulten kleine kwalen betreft die eenvoudig met zelfzorgmiddelen zijn te verhelpen. Bruno Bruins zegt hierover: “Het is belangrijk dat huisartsen voldoende tijd hebben voor de patiënt om de vraag achter de vraag te kunnen verhelderen en op basis daarvan samen met de patiënt te bepalen wat nodig is. Dit kan betekenen dat de huisarts een patiënt gerust stelt en bijvoorbeeld advies geeft wanneer de patiënt weer contact moet opnemen als de klacht niet verminderd of voorbij gaat. Maar het kan ook betekenen dat de huisarts een zelfzorgadvies geeft, medicijnen voorschrijft of verwijst naar de fysiotherapeut of het ziekenhuis. Het gaat er om voor de patiënt de beste oplossing te vinden.”

In het Onderhandelaarsakkoord huisartsenzorg wordt ook gesproken over het vervangen van zorg door ander vormen van zorg. Ziet de minister daar ook een rol van zelfzorg?
“Dat zou zeker kunnen. Verder kan je ook denken aan e-health toepassingen zoals bijvoorbeeld een consult op afstand of het monitoren thuis met behulp van een app. Een cardioloog, internist of verpleegkundige kijkt dan op afstand mee waardoor de patiënt minder vaak naar het ziekenhuis hoeft.” Volgens minister Bruins is de beste oplossing voor de patiënt niet per definitie een medische (specialistische). “Soms gaat het ook om begeleiding naar een gezondere leefstijl of naar andere vormen van hulp, bijvoorbeeld als er schulden zijn of andere problemen in huis. Zorg op de juiste plek, door de juiste behandelaar voor die persoon. Daar speelt ook de huisarts een belangrijke rol, juist omdat de patiënt veelal als eerste contact legt met zijn huisarts.”

thumbnail Meer toezicht op supplementen

17-06-2024

De NVWA zet zich in voor veilige voedingssupplementen.

thumbnail Verantwoorde online reclame voor zelfzorgmiddelen

11-06-2024

Meer toezicht op influencer marketing.

thumbnail Zelfzorg relevanter dan ooit

11-06-2024

Zelfzorg is relevanter dan ooit, bleek op het AESGP jubileum congres.

Meer nieuws