Meldpunt over de huisartsenposten: patiënt krijgt vaak zelfzorgadvies.

27 februari 2022

door Stephanie de Groot

Omroep Max heeft vrijdag 25 februari jl. een aflevering van Meldpunt uitgezonden, waarin de huisartsenposten in Nederland onder de loep worden genomen. Journalist Elles de Bruin ontving naar aanleiding van haar oproep naar ervaringen met de huisartsenpost diverse klachten over de lange wachttijden en het afwimpelen van patiënten aan de telefoon met “een paracetamolletje”. De druk op de huisartsen en huisartsen is groot, zeker in deze tijden van corona. Er is een tekort aan huisartsen in Nederland terwijl de toenemende vergrijzing de komende jaren de vraag naar zorg alleen maar zal vergroten.

Bijna 75% van de telefoontjes die de huisartsenpost ontvangt zijn laag urgent (bron: Ineen Benchmark Huisartsenposten 2020). In de aflevering van Meldpunt bevestigt Harrie Geboers van Ineen dit nogmaals: “Mensen bellen vaak onnodig naar de huisartsenpost”. De huisartsenpost is bedoeld voor urgente gezondheidsklachten die niet kunnen wachten. De triagist bepaalt of een klacht urgent is. In de meeste gevallen krijgt de patiënt een zelfzorgadvies (het toedienen van een geneesmiddel zonder recept), bijvoorbeeld in de vorm van pijnstilling, omdat de klacht niet urgent of ernstig genoeg is. Het feit dat patiënten zich hiermee vaak afgescheept voelen, geeft aan dat zij beter voorgelicht zouden kunnen worden over de rol van zelfzorg bij niet urgente of eenvoudige gezondheidsklachten. Dat geldt ook voor het dagelijkse spreekuur van huisartsen. Uit onderzoek van Ecorys uit 2017 bleek dat 1 op de 6 huisartscontacten gaat over een eenvoudige gezondheidsklacht waarvoor ook zelfzorggeneesmiddelen beschikbaar zijn in de apotheek en bij de drogist.

Adequate voorlichting door huisartsen over het toepassen van zelfzorg bij niet urgente gezondheidsklachten kan patiënten zelfredzamer maken, zodat minder vaak een onnodig beroep op de huisartsen(post) wordt gedaan. Dit leidt niet alleen tot minder druk op de huisartspraktijk en huisartsenpost, maar ook tot meer efficiëntie en kostenbesparingen in de zorg.

Neprofarm ondersteunt huisartsen in het zelfredzamer maken van hun patiënten en heeft in samenwerking met het IVM diverse modules over zelfzorg ontwikkeld voor het Farmacotherapeutisch Overleg (FTO) tussen huisartsen en apothekers. Ook heeft Neprofarm een gratis zelfzorg-adviesblok ontwikkeld waarmee huisartsen hun patiënten eenvoudig een zelfzorgadvies kunnen meegeven en hen daarmee leren hoe ze dergelijke klachten voortaan zelf kunnen oplossen. Voor de patiënt/consument heeft Neprofarm de website Zelfzorg.nl ontwikkeld. De website informeert de patiënt/consument over alle mogelijkheden van zelfzorg en zelfzorgproducten, maar ook wanneer het nodig is een arts te raadplegen. Alle geneesmiddelen op Zelfzorg.nl zijn voorzien van de originele, door de overheid goedgekeurde bijsluiter.

thumbnail Meer toezicht op supplementen

17-06-2024

De NVWA zet zich in voor veilige voedingssupplementen.

thumbnail Verantwoorde online reclame voor zelfzorgmiddelen

11-06-2024

Meer toezicht op influencer marketing.

thumbnail Zelfzorg relevanter dan ooit

11-06-2024

Zelfzorg is relevanter dan ooit, bleek op het AESGP jubileum congres.

Meer nieuws