Meer onderzoek nodig naar kleine kwalen

5 juni 2018

door Anne-Marie Huikeshoven

De wachtkamer van de huisarts zit vol met patiënten met klachten die de huisarts zelf kan afhandelen. Volgens het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) is voor negentig procent van de klachten geen doorverwijzing naar een specialist nodig. Naar veelvuldig voorkomende klachten in de huisartsenpraktijk is echter betrekkelijk weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan. Helpen vezels bij obstipatie? Neemt de prevalentie van hooikoortspatiënten toe? Hoe snel treedt het effect in van het gebruik van corticosteroïdneusspray? Op deze en 784 andere vragen hoopt het NHG antwoord te krijgen en heeft daarom de Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde opgesteld.

De onderzoeksvragen komen uit diverse hoeken. Huisartsen zelf hebben ze gesteld, maar ook patiëntenverenigingen, universiteiten, onderzoeksinstellingen en overheid droegen bij aan de onderzoeksagenda. Ook zelfzorg komt op diverse plaatsen in de agenda terug. Een van de kennisvragen luidt: ‘Welke rol hebben zelfzorg en preventie in de richtlijnen? De Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde biedt inspiratie bij de onderwerpskeuze en geeft richting aan onderzoekers, financiers, beleidsmakers en patiëntenorganisaties voor toekomstig huisartsgeneeskundig onderzoek.
Neprofarm vindt het een goede zaak dat meer wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan naar veelvuldig voorkomende aandoeningen. Veel alledaagse klachten en symptomen zijn goed met zelfzorgmiddelen zijn te behandelen en hierdoor kan de druk op huisartsenpraktijken afnemen.

thumbnail Zelfzorg: wel of niet verzekerde zorg?

22-08-2023

Horen zelfzorggeneesmiddelen thuis in het basispakket?

thumbnail Anti-microbiële zelfzorgmiddelen voortaan op recept?

27-06-2023

Neprofarm geeft haar visie op dit voorstel.

thumbnail De economische en sociale impact van zelfzorg

02-06-2023

De waarde van zelfzorg voor ons zorgstelsel.

Meer nieuws