RCC: verbod medische claims voor gezondheidsproducten geldt ook voor uitingen stichting over (specifieke combinaties van) ingrediënten

8 mei 2018

door Anne-Marie Huikeshoven

Voor gezondheidsproducten, zoals voedingssupplementen en kruidenpreparaten die niet als geneesmiddel zijn geregistreerd, is het verboden om medische claims te maken. Alleen gezondheidsclaims die na beoordeling door de EFSA officieel zijn toegelaten, of ‘on-hold’ claims voor botanicals, zijn toegestaan.

Het verbod op medische claims voor gezondheidsproducten geldt ook als op de website van een stichting medische claims worden gemaakt voor specifieke ingrediënten of een specifieke combinatie ervan. De sponsor van de website kan medeverantwoordelijk voor de uitingen op de website worden gehouden. De verantwoordelijkheid van de stichting en de sponsor strekt zich ook uit tot de (inhoud van) uitlatingen van derden op een website, zoals testimonials van artsen en reacties van consumenten. Dat oordeelde de Reclame Code Commissie (RCC) in twee klachten die door Neprofarm waren ingediend tegen uitingen van de Stichting Bewegen Zonder Pijn (SBZP) en Synofit Europe BV.

Het ging daarbij om de websites www.bewegenzonderpijn.com en www.groenlipmossel.com en de brochures “Bewegen zonder pijn” en “Risico op hart & vaatziekten VERLAGEN?’. De RCC is van oordeel dat dit geen neutrale en louter informatieve besprekingen zijn van de individuele ingrediënten Groenlipmossel, curcumine en Zwarte Besblad, respectievelijk Monacoline K uit Rode gist rijst, Berberine, Q10 (ubiquinol), Lycopeen, visolie, vitamine D3 en vitamine C. De RCC vindt de uitingen duidelijk wervend voor de specifieke combinaties van deze ingrediënten (in een vloeibare vorm). De RCC oordeelt dat dit ontoelaatbare reclame is voor de producten Synofit (Premium/Basic) en SynoCare Cardio omdat de beschrijving van de combinaties precies aansluit bij die producten en de uitingen ook directe en indirecte verwijzingen naar die producten bevatten. Bovendien is Synofit Europe BV sponsor/adverteerder van de SBZP. Door opeenstapeling van directe en indirecte verwijzingen in de uitingen is volgens de RCC sprake van het systematisch aanprijzen van de producten van Synofit.

Neprofarm is blij met dit onafhankelijke oordeel van de RCC omdat dit meer duidelijkheid verschaft over de wijze waarop de reclameregels moeten worden geïnterpreteerd en toegepast. Ook blijkt hieruit dat de RCC door dit soort u-bochtconstructies heen prikt.

In het belang van de volksgezondheid en om oneerlijke concurrentie tegen te gaan, vindt  Neprofarm het belangrijk dat de geldende reclameregels correct worden nageleefd.  Zelfregulering is van groot belang om dat te bereiken. Die zelfregulering bestaat primair uit de beoordeling van reclame-uitingen door de KOAG/KAG voordat ze worden gepubliceerd. Als bedrijven hun uitingen niet preventief door de KOAG/KAG laten keuren en zich niet aan de regels houden, kunnen de uitingen worden voorgelegd aan de RCC. Deze zelfreguleringsinstanties creëren aldus duidelijkheid en een gelijk speelveld.

Als adverteerders zich niet aan de zelfregulering conformeren, kan de kwestie aan bijvoorbeeld de NVWA of de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd worden overgedragen.

thumbnail De zelfzorgmarkt in 2023

27-03-2024

De zelfzorgmarkt steeg in 2023 met ruim 8%.

thumbnail Patiënt voelt zich ook geholpen met een zelfzorgadvies

25-03-2024

Waarom niet vaker een zelfzorgadvies?

thumbnail Podcastserie voor en door zorgprofessionals

18-03-2024

Luister nu naar de podcastserie over zelfzorg voor en door zorgprofessionals.

Meer nieuws