Investeer in zelfredzaamheid

5 januari 2017

door Anne-Marie Huikeshoven

Van alles wat je elkaar bij het nieuwe jaar toewenst is gezondheid toch het allerbelangrijkst. De kosten om gezond te worden of te blijven, stijgen echter jaar in jaar uit. Volgens het CBS zullen de zorguitgaven tot 2040 doorstijgen tot wel 31% van ons bruto nationaal product. Meer dan het dubbele van nu. Voorzitter Dirk Groen geeft zijn visie.

Langs vele wegen wordt geprobeerd deze kosten zoveel mogelijk te beheersen. De consument kan daar zelf ook aan bijdragen. Uit onderzoek dat Ecorys voor Neprofarm deed, blijkt dat één op de acht huisartsbezoeken over klachten gaan die patiënten zelf kunnen oplossen. Toch krijgt de helft van de patiënten in zo’n situatie toch een recept mee en slechts een op de vijf een zelfzorgadvies. Het valideert de beslissing om naar de huisarts te gaan en de patiënt zal dat de volgende keer met dezelfde klacht weer doen. Zo komt de gewenste transitie van eerstelijns- naar zelfzorg moeilijk op gang en blijft de agenda van de huisarts overvol. Wanneer huisartsen investeren in de ondersteuning van patiënten door hen uit te leggen wat ze zelf aan hun klacht kunnen doen, krijgen die meer vertrouwen om een klacht zelf op te lossen. Ook kan de doktersassistent of praktijkondersteuner een rol spelen, door bij eenvoudige klachten (al dan niet in overleg met de huisarts) een advies uit te brengen aan de patiënt. Op deze manier wordt de zelfredzaamheid van patiënten vergroot. Op langere termijn zal deze investering zich zeker terugbetalen. De druk op de huisarts neemt af en er ontstaat meer ruimte voor tweedelijnstaken. Ook daarom is mijn recept voor 2017: zelfzorg waar het kan, professionele zorg waar nodig.

Dirk Groen
Voorzitter Neprofarm

thumbnail Meer toezicht op supplementen

17-06-2024

De NVWA zet zich in voor veilige voedingssupplementen.

thumbnail Verantwoorde online reclame voor zelfzorgmiddelen

11-06-2024

Meer toezicht op influencer marketing.

thumbnail Zelfzorg relevanter dan ooit

11-06-2024

Zelfzorg is relevanter dan ooit, bleek op het AESGP jubileum congres.

Meer nieuws