Industrie neemt verantwoordelijkheid met aangescherpte zelfregulering voor kruidenpreparaten

26 januari 2021

door Anne-Marie Huikeshoven

De beoordeling van claims voor kruiden door de Europese voedsel- en warenautoriteit EFSA laat nog steeds op zich wachten. Daarom heeft de zelfzorgindustrie samen met de Keuringsraad KOAG-KAG besloten om de zelfregulering aan te scherpen. Gezamenlijk hebben zij de indicatieve lijst met voorbeeldbewoordingen kritisch bekeken en herzien. Zo worden de toegestane gezondheidsclaims voor kruidensupplementen beter afgestemd op de gezondheidsclaims voor supplementen die wel officieel Europees zijn goedgekeurd.

Toegestane gezondheidsclaims

Kruidenpreparaten zijn gezondheidsproducten. De zelfzorgindustrie werkt al sinds jaar en dag met een indicatieve lijst met voorbeeldbewoordingen waarin onderscheid wordt gemaakt tussen medische en niet-medische claims. De indicatieve lijst is een vorm van zelfregulering, waarmee de industrie helderheid verschaft over het gebruik van gezondheidsclaims voor supplementen.

Sinds 2012 geldt voor gezondheidsproducten de Claimsverordening. Met deze verordening mogen in reclame-uitingen en op verpakkingen alleen gezondheidsclaims worden gebruikt die wetenschappelijk bewezen zijn bevonden door EFSA. Over de ingediende claims van kruidensupplementen heeft de EFSA tot op heden geen advies uitgebracht, waardoor deze botanical claims nog op ‘on hold’ staan. Zolang de botanical claims deze status hebben, mogen de claims die zijn ingediend nog gebruikt worden. Om transparant over deze situatie te zijn is in zelfregulering afgesproken dat de industrie een disclaimer op de verpakking en in reclame-uitingen van kruidensupplementen opneemt waaruit blijkt dat de claim van dit product nog in afwachting is van Europese toelating. Hiermee wordt aan de consument vermeld wat de status van de gezondheidsclaims van het betreffende kruidensupplement is.

Aanscherping indicatieve lijst voorbeeldbewoordingen

In 2020 is gebleken dat die indicatieve lijst voor kruiden soms ruimte biedt voor veel sterkere claims dan voor vergelijkbare goedgekeurde claims voor vitaminen en mineralen. De industrie vond dat dit moest veranderen. Daarom is het afgelopen jaar besloten de indicatieve lijst aan te passen aan de (alternatieve) voorbeeldbewoordingen voor vergelijkbare toepassingsgebieden die bij invoering van de Claimsverordening zijn vastgesteld. Neprofarm heeft vervolgens samen met de Keuringsraad en de andere codepartijen de indicatieve lijst herzien. Zo wordt het ‘level-playing-field’ met de toegestane gezondheidsclaims voor andere ingrediënten gelijk getrokken en wordt tevens nog beter over de gezondheidseffecten van de producten gecommuniceerd.

Vanaf 15 maart 2021 geldt de nieuwe indicatieve lijst, met een overgangsperiode tot 1 juli 2021. Voor verpakkingen geldt een overgangsperiode tot 1 januari 2022.

thumbnail Zelfzorg: wel of niet verzekerde zorg?

22-08-2023

Horen zelfzorggeneesmiddelen thuis in het basispakket?

thumbnail Anti-microbiële zelfzorgmiddelen voortaan op recept?

27-06-2023

Neprofarm geeft haar visie op dit voorstel.

thumbnail De economische en sociale impact van zelfzorg

02-06-2023

De waarde van zelfzorg voor ons zorgstelsel.

Meer nieuws