Huisarts mist kans op verlaging praktijkdruk

24 mei 2017

door Anne-Marie Huikeshoven

Huisartsen hebben het te druk en zijn daarom niet goed in staat om taken vanuit de tweede lijn over te nemen. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) vindt daarom dat het aantal patiënten per huisarts teruggebracht moet worden van gemiddeld 2.168 naar 1.800. De vergoeding die de huisarts per ingeschreven patiënt krijgt zou tegelijkertijd omhoog moeten. Neprofarm begrijpt de redenering, maar vindt dat de LHV andere oplossingen over het hoofd ziet.

Zorgakkoord

In plaats van het aantal patiënten per praktijk te verminderen zou bijvoorbeeld ook eens naar het potentieel van zelfzorg kunnen worden gekeken. In de Zorgakkoorden uit 2013 is afgesproken om eerstelijnszorg te substitueren door zelfzorg. Dat zou de ruimte moeten bieden voor het overnemen van ziekenhuistaken. Op 1 juni 2017 is vastgesteld dat het budget voor huisartsenzorg in 2018 met 2,5 procent mag groeien. Daarbovenop is volgend jaar 75 miljoen extra beschikbaar voor de eerstelijnszorg om zorg die nu nog in het ziekenhuis wordt geleverd over te nemen. Helaas is er in dit nieuwe zorgakkoord niets afgesproken over substitutie van de eerste lijn naar zelfzorg.

Benutten zelfzorgpotentieel

Uit recent onderzoek van Ecorys blijkt dat 17,1 procent van alle huisartsencontacten gaat om eenvoudige gezondheidsklachten die ook met zelfzorg opgelost hadden kunnen worden. Als huisartsen de tijd die ze aan kleine kwalen kwijt zijn, kunnen besteden aan het overnemen van ziekenhuistaken, is de door de LHV bepleitte verkleining van de huisartsenpraktijk dus helemaal niet nodig.

Voordat het aantal patiënten wordt verminderd, zou eerst het zelfzorgpotentieel benut kunnen worden. Het aantal huisartscontacten voor kleine kwalen kan uiteraard niet opeens naar nul teruggebracht worden. Mensen moeten ook niet ontmoedigd worden om hun huisarts te raadplegen als ze zich ongerust maken, maar huisartsen hebben wel een rol bij het zelfredzaam maken van patiënten die met dergelijke klachten het spreekuur bezoeken. Het aantal huisartscontacten voor kleine kwalen zal dan vanzelf geleidelijk afnemen. Een serieuze en effectieve oplossing. Te meer daar uit NIVEL-onderzoek blijkt dat het aantal huisartscontacten voor kleine kwalen nog steeds groeit. De informatie die in toenemende mate beschikbaar is op internet, zoals op Thuisarts.nl, heeft volgens het NIVEL het tij niet kunnen keren. In zijn column in Huisarts & wetenschap van april 2017 toont NHG-voorzitter Rob Dijkstra zich daar niet verbaasd over en geeft hij aan dat hij denkt dat als mensen zich meer bezighouden met e-health, het eerder oproept tot meer dan minder vragen aan zorgverleners.

Het potentieel van zelfzorg kan prima worden benut om de werkdruk van de huisarts te verlichten, door vaker een zelfzorgadvies te geven. Zou de 139 miljoen euro aan overheidsgeld voor zorgvernieuwing die volgens de LHV is blijven liggen niet kunnen worden aangewend om daar eens beter naar te kijken?

thumbnail Meer toezicht op supplementen

17-06-2024

De NVWA zet zich in voor veilige voedingssupplementen.

thumbnail Verantwoorde online reclame voor zelfzorgmiddelen

11-06-2024

Meer toezicht op influencer marketing.

thumbnail Zelfzorg relevanter dan ooit

11-06-2024

Zelfzorg is relevanter dan ooit, bleek op het AESGP jubileum congres.

Meer nieuws