Het Neprofarm jaarverslag: Zorg begint met Zelfzorg

19 april 2023

door Stephanie de Groot

In 2022 ging de samenleving na corona langzaam weer terug naar normaal. Het overheidsbeleid ten aanzien van Covid-19 werd  gewijzigd. Zelftesten en zelfzorgadvies werden daarbij het uitgangspunt. Met dit zelfzorgbeleid krijgen mensen meer inzicht in hun gezondheidssituatie, nemen zelf de juiste maatregelen en doen geen onnodig beroep op de zorg.
Zou dit zelfzorgbeleid ten aanzien van Covid-19 ook niet doorvertaald moeten worden naar eenvoudige gezondheidsklachten in het algemeen? Ook hier zouden mensen door zelfzorg meer eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen om de zorg in Nederland toegankelijk en betaalbaar te houden in de toekomst. We kunnen er namelijk niet meer omheen: door vergrijzing en personeelstekorten zal ons zorgstelsel in de toekomst drastisch veranderen en zal zorg niet meer zo zelfsprekend zijn. 

Neprofarm heeft als missie het bevorderen van verantwoorde zelfzorg door mensen in staat te stellen beter voor hun eigen gezondheid te zorgen en wil daarnaast bijdragen aan een duurzame gezondheidszorg in Nederland.

Hoe wij dat doen? In ons jaarverslag leest u alles over de activiteiten van Neprofarm in 2022, de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving, zelfregulering en duurzaamheid, en vindt u een overzicht van de marktcijfers.

Klik op de afbeelding om naar het jaarverslag te gaan:

thumbnail Podcastserie: 'Zorg begint bij zelfzorg'

15-11-2023

De eerste aflevering van een podcastserie over zelfzorg is nu te beluisteren.

thumbnail De economische en sociale impact van zelfzorg

02-10-2023

De waarde van zelfzorg voor ons zorgstelsel.

thumbnail Zelfzorg: wel of niet verzekerde zorg?

22-08-2023

Horen zelfzorggeneesmiddelen thuis in het basispakket?

Meer nieuws