Help de dokter met een goed gesprek

20 november 2018

door Anne-Marie Huikeshoven

Met de publiekscampagne ‘Help de dokter met een goed gesprek’ willen huisartsen en praktijkondersteuners hun patiënten uitnodigen tot samen beslissen in de spreekkamer. De campagne maakt duidelijk dat het belangrijk is dat patiënten hun wensen, angsten en zorgen uitspreken. Patiënten wordt geadviseerd zich goed op doktersbezoek voor te bereiden, bijvoorbeeld door het stellen van drie goede vragen: Wat zijn de mogelijkheden? Wat zijn de voor- en nadelen? Wat betekent dat voor mijn situatie? De campagne is bij uitstek geschikt is om ook zelfzorg en zelfredzaamheid te stimuleren. Zeker wanneer de patiënt met eenvoudige klachten op het spreekuur komt. Bij kleine klachten kunnen de mogelijkheden en (financiële) gevolgen van wel of niet voorschrijven van medicatie besproken worden. Kleine klachten gaan meestal vanzelf over, maar de ziektelast kan vaak goed verminderd worden met een zelfzorgmiddel in plaats van een receptgeneesmiddel.

Het Ecorys-onderzoek uit 2017 liet echter zien dat huisartsen in bijna de helft van alle contacten voor eenvoudige gezondheidsklachten waarvoor ook zelfzorggeneesmiddelen verkrijgbaar zijn, toch een geneesmiddel voorschrijven. Opvallend, want een peiling onder 200 huisartsen (Huisartsen Omnibus, Duursma Healthcare Research) blijkt dat 89,5% van de ondervraagde huisartsen het geheel of gedeeltelijk eens is met de stelling: ‘Als arts kan ik daar waar mogelijk prima volstaan met een zelfzorgadvies in plaats van een receptgeneesmiddel voor te schrijven.’ Met de stelling: ‘Als ik patiënten met eenvoudige gezondheidsklachten een zelfzorgadvies geef, maak ik ze zelfredzamer bij een herhaling van (soortgelijke) klachten’, was zelfs 93,5% van de huisartsen het geheel of gedeeltelijk eens.

Neprofarm is van mening dat een gesprek over zelfzorg en zelfredzaamheid in belangrijke mate kan bijdragen aan het welzijn van patiënten en beheersing van de zorgkosten. Ook voor de patiënt zelf. Die is, zeker indien het eigen risico nog niet is opgebruikt, meestal goedkoper uit met een vrij verkrijgbaar geneesmiddel. En na uitleg over de mogelijkheden van zelfzorg bij dergelijke gezondheidsklachten zullen patiënten ook minder vaak een beroep op hun huisarts doen wanneer die klachten zich later herhalen.

 

thumbnail Meer toezicht op supplementen

17-06-2024

De NVWA zet zich in voor veilige voedingssupplementen.

thumbnail Verantwoorde online reclame voor zelfzorgmiddelen

11-06-2024

Meer toezicht op influencer marketing.

thumbnail Zelfzorg relevanter dan ooit

11-06-2024

Zelfzorg is relevanter dan ooit, bleek op het AESGP jubileum congres.

Meer nieuws