Europese artsenorganisatie CPME: “Zelfzorg helpt zorgstelsel betaalbaar te houden”

13 juni 2018

door Anne-Marie Huikeshoven

“Zelfzorg past in de huidige maatschappij. Het feit dat je meebeslist en meedenkt geeft mensen meer autonomie en meer waardigheid. Artsen moeten zelfzorg daarom goed inbouwen in hun systeem. Dat vraagt om een andere cultuur in de medische professie”, zegt Jacques de Haller, voorzitter van the Standing Committee of European Doctors (CPME). De CPME is de overkoepelende instantie van Europese artsenorganisaties waarbij vanuit Nederland de KNMG is aangesloten. Het in Brussel gevestigde CPME behartigt de belangen van in totaal circa 1,7 miljoen artsen bij de Europese instanties. De Haller was een van de sprekers tijdens het 54e AESGP-congres dat Neprofarm begin juni in Amsterdam organiseerde.

“Wij staan achter zelfzorg en stimuleren het ook. Het hoort bij de maatschappij en het is essentieel dat medische professionals er op een goede manier meer aan de slag gaan”, aldus De Haller, die wel een kanttekening plaatst. “Zelfzorg mag natuurlijk niet leiden tot verkeerd gebruik van medicijnen en mag nooit als gevolg hebben dat een diagnose wordt gemist of te laat wordt gesteld. Ook mag de financiële component niet leidend zijn bij het stimuleren van zelfzorg. De patiënten moet te allen tijde centraal staan.”

De CPME heeft de afgelopen jaren diverse stappen ondernomen om zelfzorg een goede plek te geven binnen de gezondheidszorg. Samen met de farmaceutische industrie, apothekers en patiëntenorganisaties leverde de organisatie het PiSCE-rapport op met een aantal waardevolle aanbevelingen. “Zelfzorg moet onderdeel worden van artsenopleidingen, maar ook van het lesprogramma op lagere en middelbare scholen. We leren onze kinderen ook hoe ze hun tanden moeten poetsen, waarom leren we ze op school ook niet hoe ze goede zelfzorg kunnen toepassen?”

Volgens De Haller moet zelfzorg ook geïntegreerd worden in voorlichting over gezondheidszorg en kunnen nieuwe technologieën zoals smartwatches en apps de zelfzorg ondersteunen. “Zelfzorg kan bijdragen aan het betaalbaar houden van zorgstelsel. Dit kan alleen als zelfzorg bekend wordt bij consumenten en zij het goed begrijpen. Mensen moeten voldoende kennis hebben om van zelfzorg te kunnen profiteren. De succesfactoren zijn daarom zelfzorgeducatie van patiënten en alle gezondheidszorg professionals.”

thumbnail Het Neprofarm jaarverslag: Zorg begint met Zelfzorg

19-04-2023

In 2022 ging de samenleving na corona[...]

thumbnail On demand versie van webcast over zelfzorg beschikbaar

06-04-2023

Huisarts en apotheker gaan onder leiding van Maayke Fluitman (apotheker en[...]

thumbnail Lage rugpijn en zelfzorg

29-03-2023

Jaarlijks kampt 44% van de volwassen Nederlanders met rugpijn. Rugpijn[...]

Meer nieuws