Europees overleg kan tot meer zelfzorgproducten leiden

5 maart 2017

door Anne-Marie Huikeshoven

Medicijnen die vroeger alleen op recept verkrijgbaar waren, maar nu vrij verkrijgbaar zijn, dat noemen we ‘switchen’. De morning-afterpil is in Nederland misschien nog wel het bekendste voorbeeld. En in Groot-Brittannië heeft de consument voor cholesterolremmer simvastatine (in lage doseringen) geen doktersrecept meer nodig. De switch van uitsluitend recept naar zelfzorg komt echter niet vaak voor omdat het een ingewikkeld en kostbaar proces is. Om daarin verbetering te brengen, gaan de farmaceutische industrie en de Europese geneesmiddelentoezichthouders structureel met elkaar overleggen. Onderdeel hiervan is de oprichting van een OTC Expert Forum, zo werd duidelijk tijdens de conferentie van de AESGP (de Europese koepelorganisatie voor zelfzorg) met de HMA (Heads of Medicines Agency), op Malta eind februari.

Volgens Zaide Frias van het Europese Geneesmiddelen Agentschap EMA, moet het een discussieplatform worden van EU-experts, industrie, apothekers, artsen en patiënten(vertegenwoordigers). De verwachting is dat door overleg en betere communicatie in een eerder stadium duidelijk wordt of een receptgeneesmiddel kansrijk is om voor de zelfzorgstatus in aanmerking te komen. Hierdoor kan een producent beter inschatten of het zin heeft om de kostbare procedures te doorlopen die dit ‘switchen’ met zich meebrengt. Ook moet het eenvoudiger worden om geswitchte medicijnen in alle landen van de EU geregistreerd te krijgen. Fabrikanten willen meer dan de huidige twaalf maanden terugverdientijd krijgen nadat een receptgeneesmiddel vrij verkrijgbaar wordt.

Of een geneesmiddel mag switchen hangt van veel factoren af. Belangrijk is dat de consument het middel veilig kan gebruiken en er weinig bijwerkingen zijn. Daarnaast moet de consument goed in staat zijn zelf de diagnose te stellen.

Neprofarm is positief over de initiatieven die ervoor moeten zorgen dat meer geneesmiddelen de switch-procedures gaan doorlopen. De samenleving heeft zich ontwikkeld, mensen zijn zelfbewuster en er is veel informatie over gezondheid en medicatie verkrijgbaar. Meer vrij verkrijgbare geneesmiddelen kunnen de zelfredzaamheid verder vergroten. Bovendien zorgt het voor minder druk op de eerstelijnszorg omdat de consument niet eerst voor een recept op consult bij de huisarts hoeft. Financieel kan het ook aantrekkelijk zijn. Immers, de patiënt moet de duurdere receptgeneesmiddelen uit eigen zak betalen (indien het eigen risico nog niet op is) en is dan goedkoper uit met een zelfzorgmiddel. Het OTC Expert Form zal naar verwachting zal in de tweede helft van dit jaar vorm krijgen.

thumbnail Meer toezicht op supplementen

17-06-2024

De NVWA zet zich in voor veilige voedingssupplementen.

thumbnail Verantwoorde online reclame voor zelfzorgmiddelen

11-06-2024

Meer toezicht op influencer marketing.

thumbnail Zelfzorg relevanter dan ooit

11-06-2024

Zelfzorg is relevanter dan ooit, bleek op het AESGP jubileum congres.

Meer nieuws