De zelfzorgbranche verduurzaamt

13 december 2021

door Stephanie de Groot

De Global Self-Care Federation (GSCF) heeft een handvest opgesteld voor wereldwijde verduurzaming in de zelfzorgbranche. In het handvest zijn 3 prioriteiten opgenomen op het gebied van mondiale duurzaamheid in de zelfzorg: het reduceren van plastic verpakkingen, het terugbrengen van medicijnresten in het milieu en het verkleinen van de CO2- voetafdruk.
Ook op Europees en nationaal niveau staat duurzaamheid bij leveranciers van zelfzorgproducten hoog op de agenda. 

Europa
De Europese brancheorganisatie voor zelfzorggeneesmiddelen AESGP (Association of the European Self-Care Industry) steunt het duurzaamheidshandvest van GSCF. Het minimaliseren van de impact op het milieu door zelfzorgmiddelen heeft een hoge prioriteit voor de AESGP en haar ruim 2000 leden.
De AESGP heeft een taskforce opgericht die enerzijds waakt over de toegankelijkheid van zelfzorggeneesmiddelen voor de consument, en de milieu-aspecten anderzijds. 
Ook steunt de taskforce de #MedsDisposal campagne. Deze campagne heeft als doel de bewustwording bij de consument te vergroten over het belang van het veilig weggooien van medicijnresten. Tot slot ondersteunt de taskforce wetenschappelijk onderzoek naar farmaceutische ingrediënten die mogelijk een risico vormen voor het milieu. 
Voor meer informatie: Health and Environmental Sustainability | AESGP

Nederland
Ook op nationaal niveau is er steeds meer aandacht voor de invloed van geneesmiddelen op het milieu. Daarom slaan diverse partijen in de zelfzorgbranche de handen ineen om te kijken of er onderwerpen zijn op het gebied van duurzaamheid die gezamenlijk in de zelfzorgmiddelenketen kunnen worden opgepakt. 


Coalitie Duurzame Pharmacie  
In de Coalitie Duurzame Farmacie werken de VIG, Bogin, KNMP en Neprofarm gezamenlijk aan een brancheplan voor duurzaam verpakken en de aanpak van geneesmiddelen in het water, o.a. door inzameling via apotheken.  

Werkgroep Duurzaamheid   
In de werkgroep Duurzaamheid zit een vertegenwoordiging van leden van Neprofarm en het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven (CBD).   
Een van de eerste punten waar de Werkgroep Duurzaamheid zich momenteel op richt is het vergroten van de bewustwording bij de consument m.b.t. duurzaamheid en zelfzorgmiddelen, o.a. door het ontwikkelen van een “weggooiwijzer”.      

Met deze initiatieven wordt door de zelfzorgbranche invulling gegeven aan de door de Europese Commissie geformuleerde doelstellingen op het gebied van duurzaamheid in de Green Deal. 

  

  

 

thumbnail De zelfzorgmarkt in 2023

27-03-2024

De zelfzorgmarkt steeg in 2023 met ruim 8%.

thumbnail Patiënt voelt zich ook geholpen met een zelfzorgadvies

25-03-2024

Waarom niet vaker een zelfzorgadvies?

thumbnail Podcastserie voor en door zorgprofessionals

18-03-2024

Luister nu naar de podcastserie over zelfzorg voor en door zorgprofessionals.

Meer nieuws