De economische en sociale impact van zelfzorg

2 juni 2023

door Stephanie de Groot

Nederland staat voor de enorme uitdaging om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Bij kleine kwalen wordt vaak onnodig een beroep gedaan op de huisarts, terwijl de bijbehorende klachten in de meeste gevallen met zelfzorg en vrij verkrijgbare zelfzorgmiddelen te verhelpen zijn.

Kostenbesparing door zelfzorg
Zelfzorg zorgt nu al in Europa voor een jaarlijkse besparing van meer dan 36 miljard euro. Kosten die anders gedragen zouden worden door de patiënt en het zorgstelsel. Uitbreiding van zelfzorg bij milde aandoeningen kan daarbij nog eens een extra besparing van 18 miljard euro per jaar opleveren, blijkt uit de recente publicatie van het onderzoek “Self-Medication in Europe: Economic and Social Impact on Individuals and Society”  in het wetenschappelijk tijdschrift Gesundheit ökon Quality management (Thieme).
Sociale effecten van zelfzorg
Naast aanzienlijke kostenbesparing leidt zelfredzaamheid van de patiënt ook tot meer efficiëntie en productiviteit in de (huisartsen)zorg. Door afname van het aantal huisartsconsulten krijgen huisartsen meer tijd voor complexere zorgvragen. Het onderzoek toont aan dat Europa zonder zelfzorg 120.000 extra huisartsen nodig zou hebben, of elke huisarts zou 2,4 uur langer per dag moeten werken.
Zelfzorg als geïntegreerd onderdeel van het zorgaanbod
Ook met een zelfzorgadvies voelt een patiënt zich gehoord en geholpen en zal zelfredzamer worden. Bij herhaling van klachten of soortgelijke milde gezondheidsklachten doet de patiënt dan minder snel een beroep op de toch al overbelaste huisarts. Erkenning van zelfzorg en zelfzorg(genees)middelen als volwaardig en geïntegreerd onderdeel van het zorgaanbod in Nederland door overheid, zorgprofessionals, verzekeraars en overige stakeholders is daarbij essentieel. 

Voorlichting en educatie
Neprofarm, kenniscentrum op het gebied van zelfzorg, ziet het als een waardevolle missie om met de betrokken partijen in gesprek te blijven om gezamenlijk te kijken naar de mogelijkheden van het zelfredzamer maken van mensen. Bij milde gezondheidsklachten is zelfzorg de juiste zorg op de juiste plaats.  

Wij bieden voorlichting en educatie aan zorgprofessionals, burgers en overige belanghebbenden.
Voor meer informatie en contact: info@neprofarm.nl | 035 356 970 821.
thumbnail Zelfzorg: wel of niet verzekerde zorg?

22-08-2023

Horen zelfzorggeneesmiddelen thuis in het basispakket?

thumbnail Anti-microbiële zelfzorgmiddelen voortaan op recept?

27-06-2023

Neprofarm geeft haar visie op dit voorstel.

thumbnail De economische en sociale impact van zelfzorg

02-06-2023

De waarde van zelfzorg voor ons zorgstelsel.

Meer nieuws