De economische en sociale impact van zelfzorg

2 februari 2024

door Stephanie de Groot

Nederland staat voor de enorme uitdaging om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Bij kleine kwalen wordt vaak onnodig een beroep gedaan op de huisarts, terwijl de bijbehorende klachten in de meeste gevallen met zelfzorg en vrij verkrijgbare zelfzorgmiddelen te verhelpen zijn.

Kostenbesparing door zelfzorg
Zelfzorg zorgt nu al in Europa voor een jaarlijkse besparing van meer dan 36 miljard euro. Kosten die anders gedragen zouden worden door de patiënt en het zorgstelsel. Uitbreiding van zelfzorg bij milde aandoeningen kan daarbij nog eens een extra besparing van 18 miljard euro per jaar opleveren, blijkt uit de publicatie van het onderzoek “Self-Medication in Europe: Economic and Social Impact on Individuals and Society”  in het wetenschappelijk tijdschrift Gesundheit ökon Quality management (Thieme).
Sociale effecten van zelfzorg
Naast aanzienlijke kostenbesparing leidt zelfredzaamheid van de patiënt ook tot meer efficiëntie en productiviteit in de (huisartsen)zorg. Door afname van het aantal huisartsconsulten krijgen huisartsen meer tijd voor complexere zorgvragen. Het onderzoek toont aan dat Europa zonder zelfzorg 120.000 extra huisartsen nodig zou hebben, of elke huisarts zou 2,4 uur langer per dag moeten werken.
Zelfzorg als geïntegreerd onderdeel van het zorgaanbod
Ook met een zelfzorgadvies voelt een patiënt zich gehoord en geholpen en zal zelfredzamer worden. Bij herhaling van klachten of soortgelijke milde gezondheidsklachten doet de patiënt dan minder snel een beroep op de toch al overbelaste huisarts. Erkenning van zelfzorg en zelfzorg(genees)middelen als volwaardig en geïntegreerd onderdeel van het zorgaanbod in Nederland door overheid, zorgprofessionals, verzekeraars en overige stakeholders is daarbij essentieel. 

Voorlichting en educatie
Neprofarm, kenniscentrum op het gebied van zelfzorg, ziet het als een waardevolle missie om met de betrokken partijen in gesprek te blijven om gezamenlijk te kijken naar de mogelijkheden van het zelfredzamer maken van mensen. Bij milde gezondheidsklachten is zelfzorg de juiste zorg op de juiste plaats.  

Wij bieden voorlichting en educatie aan zorgprofessionals, burgers en overige belanghebbenden.
Voor meer informatie en contact: info@neprofarm.nl | 035 356 970 821.
thumbnail Meer toezicht op supplementen

17-06-2024

De NVWA zet zich in voor veilige voedingssupplementen.

thumbnail Verantwoorde online reclame voor zelfzorgmiddelen

11-06-2024

Meer toezicht op influencer marketing.

thumbnail Zelfzorg relevanter dan ooit

11-06-2024

Zelfzorg is relevanter dan ooit, bleek op het AESGP jubileum congres.

Meer nieuws