Consument past zelfzorggeneesmiddel veilig toe met beschikbare informatie

15 februari 2022

door Stephanie de Groot

Uit recent onderzoek door Neprofarm blijkt dat consumenten prima in staat zijn zelf informatie te verkrijgen over het gebruik van zelfzorggeneesmiddelen.

Zelfzorggeneesmiddelen zijn in 3 categorieën ingedeeld:
1. UA-geneesmiddelen: zonder recept, maar alleen in een apotheek verkrijgbaar.
2. UAD-geneesmiddelen: zonder recept, maar alleen in een apotheek en/of een verkooppunt met toezicht van een drogist  verkrijgbaar.
3. AV-geneesmiddelen: zonder recept en vrije verkoop (geen deskundig toezicht).

Een zelfzorggeneesmiddel wordt in de UA-categorie ingedeeld als advies over de juiste keuze en een goed en veilig gebruik van een zelfzorggeneesmiddel noodzakelijk is. De risico’s bij gebruik van UAD- en AV-geneesmiddelen zijn dermate laag dat advies niet nodig is.. Bij het kopen van UAD-geneesmiddelen moet er wel informatie voor de consument beschikbaar zijn over de aard, het doel en de risico’s van het geneesmiddel. Buiten apotheken mag alleen een (assistent-)drogist die voorlichting geven. Het is aan de consument zelf om te bepalen of hij/zij daar behoefte aan heeft.

Veilig gebruik
Zelfzorggeneesmiddelen zijn veilig te gebruiken als de consument de informatie op de verpakking en in de bijsluiter in acht neemt. Dat is ook het uitgangspunt wanneer het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) besluit dat een geneesmiddel zonder doktersrecept verkrijgbaar mag zijn en het in een van de 3 categorieën indeelt. De consument kan altijd voor gebruik op de verpakking lezen waarvoor het zelfzorggeneesmiddel toegepast kan worden en wanneer het niet geschikt is. De grootte van de verpakking van een zelfzorggeneesmiddel is afgestemd op kortdurend gebruik van enkele dagen tot maximaal 2 weken zonder een arts te raadplegen.

Onderzoek naar gebruik informatiebronnen zelfzorggeneesmiddelen
Neprofarm heeft recent door Multiscope onderzoek laten doen naar de informatiebronnen die consumenten raadplegen over het gebruik van zelfzorggeneesmiddelen.
81,5% van de 1132 ondervraagden gebruikt weleens een zelfzorggeneesmiddel. Deze gebruikers zijn prima in staat zelf informatie te vergaren over het verantwoord gebruik van het zelfzorggeneesmiddel. De bijsluiter wordt door de consument  als de meest betrouwbare informatiebron voor zelfzorggeneesmiddelen gezien:

Meest betrouwbare informatiebron zelfzorggeneesmiddelen
1.Bijsluiter (n=450) 48,8%
2.Apotheek (n=208) 22,5%
3.(Huis)arts (n=149) 16,1%
4.Internet (n=72) 7,8%
5.Drogist (n=44) 4,8%

(Bron: Multiscope Marktpeiler februari 2022)

Van de 786 respondenten die zowel receptgeneesmiddelen als zelfzorggeneesmiddelen gebruiken doet 69,5% dat wel eens in combinatie met elkaar. 82,2% van hen heeft weleens informatie opgezocht of advies gevraagd over die combinatie. Zij halen de informatie over dit gecombineerde gebruik wederom met name uit de bijsluiter:

Informatiebron voor combinatiegebruik zelfzorg- en receptgeneesmiddelen Nooit Soms Altijd
Bijsluiter (n=449) 23 (5,1%) 172 (38,3%) 254 (56,6%)
Apotheek (n=449) 53 (11,8%) 208 (46,3%) 188 (41,9%)
(Huis)arts (n=449) 50 (11.1%) 241 (53,7%) 158 (35,2%)
Internet (n=449) 104 (23,2%) 250 (55,7%) 95 (21,2%)
Drogist (n=449) 194 (43,2%) 210 (46,8%) 45 (10%)

(Bron: Multiscope Marktpeiler februari 2022)

De Nederlandse consument weet dus prima informatie over het verantwoord gebruik van zelfzorggeneesmiddelen te verkrijgen, ook over het gebruik in combinatie met  geneesmiddelen op recept. Vergeleken met de resultaten van een soortgelijk onderzoek naar de informatiebronnen die consumenten raadplegen over het gebruik van zelfzorggeneesmiddelen in combinatie met geneesmiddelen op recept, dat het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (Nivel) in 2011 heeft uitgevoerd, is het gebruik van internet duidelijk gestegen. In 2011 gebruikte 46% soms of altijd het internet als informatiebron, in 2022 is dat opgelopen naar 76,9%.

Zelfzorg.nl
Neprofarm hecht veel waarde aan het informeren van de consument over het veilig gebruik van zelfzorggeneesmiddelen. Zelfzorg.nl is een website van Neprofarm speciaal voor consumenten. De website informeert consumenten over alle mogelijkheden van zelfzorg en zelfzorgproducten, maar ook wanneer het nodig is een arts te raadplegen. Alle geneesmiddelen op Zelfzorg.nl zijn voorzien van de originele, door de overheid goedgekeurde bijsluiter.

thumbnail Meer toezicht op supplementen

17-06-2024

De NVWA zet zich in voor veilige voedingssupplementen.

thumbnail Verantwoorde online reclame voor zelfzorgmiddelen

11-06-2024

Meer toezicht op influencer marketing.

thumbnail Zelfzorg relevanter dan ooit

11-06-2024

Zelfzorg is relevanter dan ooit, bleek op het AESGP jubileum congres.

Meer nieuws