Conclusie nadere onderzoeken: paracetamol is veilig te gebruiken

27 augustus 2020

door Anne-Marie Huikeshoven

Patiënten en consumenten kunnen paracetamol in Nederland veilig blijven gebruiken. Dit concluderen medicijnautoriteit CBG en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in hun onderzoeksrapport. De toegestane limieten van onzuiverheden worden niet overschreden, het gezondheidsrisico is verwaarloosbaar, zo is de conclusie. Ook zijn er geen aanwijzingen dat er paracetamol verkocht is in Nederland die niet aan de strenge eisen voldeed.

De minister voor Medische Zorg en Sport gaf opdracht voor het onderzoek naar aanleiding van een artikel van NRC en Zembla over de mogelijke vervuiling van paracetamol met de mogelijk kankerverwekkende stof para-chlooraniline (PCA). Deze twee media hebben een steekproef gehouden onder in Nederland verkrijgbare paracatamol en daarbij ook geen vervuilde paracatamol aangetroffen.

Ook voor de KNMP staat de veiligheid van het gebruik van paracetamol niet ter discussie. Dit blijkt na onderzoek door het Laboratorium der Nederlandse Apothekers (LNA) van 19 verschillende merken paracetamol 500 mg tabletten die zijn onderzocht op PCA. De detectiegrens van de gehanteerde bepalingsmethode in aanmerking genomen, is aangetoond dat geen van de onderzochte merken PCA bevatte. Voorzitter Aris Prins van de KNMP: “Uit ons onderzoek blijkt dat het geteste materiaal in alle gevallen ruimschoots, met liefst minimaal een factor twintig, binnen de limiet is gebleven.”

De bedrijven die zijn aangesloten bij Neprofarm brengen zelfzorgmiddelen op de markt waarbij de kwaliteit, werkzaamheid en veiligheid gewaarborgd zijn. Collegevoorzitter prof. dr. Ton de Boer benadrukt dat: “Fabrikanten zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun medicijnen. Hiervoor zijn strenge regels opgesteld. Wanneer er signalen zijn dat er iets mis is, dan bekijken we met de inspectie of er actie nodig is. Bij paracetamol zijn geen meldingen gedaan van overschrijding van veilige grenzen. Ook vallen alle geteste partijen onder de strenge grens van wat is toegestaan. De risico’s voor de patiënt zijn verwaarloosbaar klein

thumbnail Meer toezicht op supplementen

17-06-2024

De NVWA zet zich in voor veilige voedingssupplementen.

thumbnail Verantwoorde online reclame voor zelfzorgmiddelen

11-06-2024

Meer toezicht op influencer marketing.

thumbnail Zelfzorg relevanter dan ooit

11-06-2024

Zelfzorg is relevanter dan ooit, bleek op het AESGP jubileum congres.

Meer nieuws