BTW-verhoging voor medische hulpmiddelen?

20 september 2017

door Anne-Marie Huikeshoven

In het Belastingplan 2018 is voorgesteld om de definitie van een geneesmiddel aan te scherpen: voortaan zou het verlaagde btw-tarief alleen nog maar gelden voor geneesmiddelen met een handelsvergunning of die daarvan vrijgesteld zijn. De bedoeling daarvan is het ongedaan maken van het arrest van de Hoge Raad van november 2016 waarmee ook tandpasta’s en zonnebrandmiddelen onder het verlaagde tarief werden gebracht. Het wetsvoorstel heeft echter veel verstrekkendere gevolgen.

Niet alleen de tandpasta’s en zonnebrandmiddelen, maar ook een grote groep farmaceutische producten wordt uitgesloten van het verlaagde tarief. Dat leidt tot ernstige verstoring van de concurrentieverhoudingen op de zelfzorgmarkt en is daarmee in strijd met het beginsel van fiscale neutraliteit. Bovendien ondermijnt dit het overheidsbeleid om burgers meer eigen verantwoordelijkheid voor hun gezondheid te laten nemen en meer aan zelfzorg te doen zoals was afgesproken in de Zorgakkoorden.

De medische hulpmiddelen die zijn samengesteld uit stoffen of combinaties van stoffen en in een farmaceutische toedieningsvorm in de handel worden gebracht, zouden onder het hoge BTW-tarief komen te vallen. En dat terwijl een medisch hulpmiddel voor de Belastingdienst duidelijk van een cosmeticaproduct te onderscheiden is door de CE-markering. Bovendien kenmerkt het medische hulpmiddel zich – net als geneesmiddelen – door een therapeutische toepassing (medische claim) en is het voor cosmetica verboden om een dergelijke werking te claimen.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft zich ook erg kritisch uitgelaten over een concept-versie van dit voorstel: er wordt onvoldoende duidelijk gemotiveerd waarom het twee jaar geleden ingetrokken voorstel opnieuw wordt ingediend en in de Memorie van Toelichting wordt onvoldoende ingegaan op de commentaren die tijdens de internetconsultatie zijn ingebracht.

Neprofarm zal de bezwaren en voorstellen kenbaar maken aan de leden van de Vaste Commissie Financiën en hen vragen om het kabinetsvoorstel niet te accepteren.

thumbnail Jaarverslag 2023: 'Zelfzorg is ook passende zorg'

30-04-2024

Ons jaarverslag 'Zelfzorg is ook passende zorg' is gepubliceerd.

thumbnail De zelfzorgmarkt in 2023

27-03-2024

De zelfzorgmarkt steeg in 2023 met ruim 8%.

thumbnail Patiënt voelt zich ook geholpen met een zelfzorgadvies

25-03-2024

Waarom niet vaker een zelfzorgadvies?

Meer nieuws