Britten omarmen de zelfzorg

20 november 2015

door Ellen Elzerman

PAGB, de Engelse evenknie van Neprofarm, is partner van de grootscheepse gezondheidscampagne Stay well this winter (Blijf gezond deze winter) die onlangs van start is gegaan in Engeland. Hiermee wil de Engelse regering mensen stimuleren om zelf de regie te nemen over hun gezondheid. Dat is niet alleen beter voor de mensen, maar ook voor het zorgstelsel zelf.

Voor deze campagne slaan NHS, de Britse autoriteit die de gezondheidszorg aanbiedt, Public Health England en PAGB de handen ineen. John Smith, de directeur van PAGB. ’Deze gezamenlijke campagne brengt een duidelijk signaal van het belang van zelfzorg en de preventie van winterkwalen.’

Grootscheepse griepvaccinatie

De kick-off van de campagne bestond uit een landelijk griepvaccinatie-programma onder twee- tot zesjarigen. Voor het eerst kregen alle jongste basisschoolleerlingen het vaccin, in totaal drie miljoen kinderen van 17.000 scholen. Vorig jaar liet een pilot-programma namelijk zien dat het positieve effect van het vaccineren van deze groep kinderen tweeledig is: het vaccin beschermt niet alleen de kinderen, maar ook de ouders, broers en zussen, grootouders en anderen in de omgeving van het kind.

PAGB heeft een brochure gemaakt met als titel What can I do to get better this winter? (Wat kan ik zelf doen om deze winter gezond door te komen?). Hierin staat hoelang symptomen van ziektes als griep en verhoudheid kunnen duren, wat je zelf kan doen om beter te worden en wanneer je eventueel naar een huisarts moet gaan. De brochure is te downloaden op de PAGB-website. Via de pers en social mediakanalen wordt hier aandacht voor gevraagd. ‘We hopen zo veel mogelijk volwassenen te bereiken’, aldus Donna Castle die bij PAGB verantwoordelijk is voor de communicatie.

Met al deze initiatieven wil de Britse gezondheidsdienst, die gratis zorg verstrekt aan alle Britten, zelfzorg stimuleren. Met het programma zet de NHS in op meer preventie, zodat de druk op de reguliere zorg vermindert.

Effectieve zorg

‘Met zelfzorg verbeteren we niet alleen de kwaliteit van leven voor individuen, maar zorgen we er ook voor dat de zorg effectiever wordt,’ aldus Martin McShane, medisch directeur van de NHS. ‘Vooral in de winter, want zoals we allemaal weten is dan het beroep op de huisarts heel groot.’

De NHS investeert momenteel veel in modernisering van de zorg. Zo is de organisatie actief op zoek naar baanbrekende ideeën voor vernieuwing in de zorg.

Kwetsbare groepen

Naast het beschermen van kwetsbare groepen (65-plussers, zwangere vrouwen, mensen met een chronische ziekte en verzorgenden) tegen griep, richt de campagne zich ook op mensen met aandoeningen als diabetes, hartziektes en longziekten. Zij worden gewezen op het belang om een griepprik te halen, warm te blijven (temperatuur in huis minstens 18 graden), op tijd naar de apotheek te gaan als je je niet goed voelt, medicijnen op tijd in huis te halen voor als de apotheek dichtgaat tijdens de feestdagen en te letten op anderen die wat extra zorg nodig hebben om de winter gezond door te komen.

Professor Sally Davis, Chief Medical Officer van de Engelse regering, roept iedereen op die recht heeft op gratis vaccinatie om deze ook daadwerkelijk te halen. ‘Laat ik het heel duidelijk zeggen: van griep gaan mensen dood. Voor veel mensen is het een vervelende aandoening maar voor de meest kwetsbare groepen in onze samenleving – kleine kinderen, ouderen, mensen met een zwakke gezondheid en zwangere vrouwen, is het een heel gevaarlijke ziekte die zelfs dodelijk kan zijn.’

thumbnail Meer toezicht op supplementen

17-06-2024

De NVWA zet zich in voor veilige voedingssupplementen.

thumbnail Verantwoorde online reclame voor zelfzorgmiddelen

11-06-2024

Meer toezicht op influencer marketing.

thumbnail Zelfzorg relevanter dan ooit

11-06-2024

Zelfzorg is relevanter dan ooit, bleek op het AESGP jubileum congres.

Meer nieuws