Bewustwording patiënten over zelfzorg neemt hoge vlucht

9 juni 2015

door Ellen Elzerman

Het aantal online platforms die patiënten informeren over het omgaan met gezondheidsklachten neemt toe. Dagelijks worden zij bezocht door tienduizenden mensen. Regie over de eigen gezondheid zonder vanzelfsprekende tussenkomst van de huisarts komt steeds vaker voor.

Ook huisartsen verwijzen steeds vaker naar websites over zelfzorg. Zoals de Huisartsenpraktijk Bruinisse, die op de website verwijst naar drie online zelfzorgplatforms. Huisartsen zien steeds beter in dat zelfzorg hen ondersteunt in hun werk. Als mensen meer inzicht hebben in hun eigen gezondheid, gaan ze minder vaak naar de huisarts met een klacht die ze ook op eigen kracht kunnen verhelpen.

Zelfzorg.nl

Het oudste platform dat informeert over eigen regie in de gezondheidszorg, is Zelfzorg.nl, de website van brancheorganisatie Neprofarm. Deze website bestaat ruim zeven jaar en informeert zeer uitgebreid. De informatie focust op gezondheidsklachten die mensen zelf kunnen oplossen zonder tussenkomst van de huisarts. Er wordt gedegen en onderbouwd geadviseerd over de mogelijkheden die mensen hebben om gezondheidsklachten op een verantwoorde wijze zelf te verhelpen. Vorig jaar werd deze website een miljoen keer bezocht.

Thuisarts.nl

In 2012 is de website Thuisarts.nl gestart, een soortgelijk initiatief van het Nederlands Huisartsen Genootschap. Deze website informeert over alle aandoeningen waarvoor mensen naar de huisarts gaan, dus ook gezondheidsklachten die niet overgaan door zelfzorg. Doordat veel huisartsen verwijzen naar Thuisarts.nl, is het aantal bezoekers hard gegroeid. In 2012 werd deze website dagelijks bezocht door duizenden bezoekers. Eind vorig jaar lag het gemiddelde bezoekersaantal op 70.000 per dag.

Moetiknaardedokter.nl

Het jongste initiatief, Moetiknaardedokter.nl, is dit jaar ontwikkeld door de Huisartsenpost Apeldoorn. Bezoekers aan deze website kunnen snel nagaan of ze voor een bepaalde klacht wel of niet naar de huisarts hoeven te gaan. Soms adviseert deze applicatie hen om een pijnstiller te nemen in plaats van naar de huisarts te gaan. Aanvankelijk ontwikkelden de Apeldoornse huisartsen de website omdat er zoveel mensen waren die onterecht naar de spoedkliniek gingen. Het gebruik is met driehonderd bezoekers per dag nog bescheiden, mede doordat het een jong initiatief betreft.

Effect

Het effect dat deze informatieplatforms over zelfzorg hebben op de regie die patiënten voeren over hun eigen gezondheid, is momenteel onderwerp van onderzoek. Vorig jaar is via het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het NIVEL onderzoek gedaan naar het effect van Thuisarts.nl op het gedrag van patiënten. Twaalf procent van de respondenten gaf aan wel eens te hebben afgezien van een bezoek aan de huisarts nadat de website bezocht was. De website heeft relatief veel invloed op volwassen patiënten tot 40 jaar. Bijna 30 procent van deze groep zag af van een bezoek aan de huisarts na bezoek aan de website, terwijl bijna 20 procent er juist voor koos om wel naar de huisarts te gaan.

thumbnail Meer toezicht op supplementen

17-06-2024

De NVWA zet zich in voor veilige voedingssupplementen.

thumbnail Verantwoorde online reclame voor zelfzorgmiddelen

11-06-2024

Meer toezicht op influencer marketing.

thumbnail Zelfzorg relevanter dan ooit

11-06-2024

Zelfzorg is relevanter dan ooit, bleek op het AESGP jubileum congres.

Meer nieuws